Maria Donaldson blir IT- och digitaliseringschef hos Willhem

Pressmeddelanden   •   Mar 07, 2019 08:00 CET

Willhem står, liksom övriga fastighetsbranschen, inför spännande utmaningar inom IT- och digitaliseringsområdet. Maria Donaldson, idag IT-chef hos Willhem, får nu ett utökat ansvar för digitalisering och blir IT- och digitaliseringschef.

Willhem säljer bostadsfastigheter i Malmö

Pressmeddelanden   •   Feb 28, 2019 07:45 CET

Willhem har ingått avtal om försäljning av 11 bostadsfastigheter i Malmö till ett överenskommet fastighetsvärde om 900 Mkr. Köpare är Fastighets AB Trianon.

Det aktuella fastighetsbeståndet är beläget i Hermodsdal och Almhög i Malmö kommun och innehåller totalt 781 lägenheter samt en mindre andel kommersiella lokaler. Den totala uthyrningsbara arean uppgår till 53 300 kvadratmeter, varav 51 300 kvadratmeter är bostadsyta. 

− Vi renodlar nu beståndet i Malmö och gör det parallellt med att vi under våren tillträder ytterligare nyproduktion i Elinegård, kommenterar Willhems vd Mikael Granath. Under hösten har vi också tillträtt nyproducerade fastigheter i Hyllie, något som sammantaget bidrar till en förändrad karaktär på beståndet i Malmö. Vi är väldigt glada över att kunna genomföra den här affären tillsammans med Fastighets AB Trianon, som har en stark lokal förankring i Malmö.

Frånträde beräknas ske den 30 april 2019. Nordanö har varit Willhems rådgivare i affären.

Kontakt:

Mikael Granath
Vd, Willhem
E-post: mikael.granath@willhem.se
Tfn: 0705 77 15 84

Peter Malmén
Finansdirektör, Willhem
E-post: peter.malmen@willhem.se 
Tfn: 0705 68 31 83

Willhem är ett bostadsbolag med starkt fokus på hög kundservice och trygghet i boendemiljön. Våra fastigheter finns på utvalda tillväxtorter i Sverige. Huvudkontoret ligger i Göteborg. Med Första AP-fonden som ägare utvecklar vi ett långsiktigt och ansvarsfullt bostadsbolag. Läs mer på willhem.se.

Willhem har ingått avtal om försäljning av 11 bostadsfastigheter i Malmö till ett överenskommet fastighetsvärde om 900 Mkr. Köpare är Fastighets AB Trianon.

Läs vidare »

Willhem förstärker med projektchef för nyproduktion

Pressmeddelanden   •   Feb 22, 2019 08:00 CET

Willhem fortsätter sin satsning på nyproduktion och förstärker nu projektorganisationen med Dastan Media Ringlund som har rekryterats som projektchef.

Positiv utveckling och stark rating

Pressmeddelanden   •   Feb 13, 2019 16:00 CET

Willhems bokslutskommuniké januari – december 2018:

 • Marknadsvärdet på fastigheterna var vid utgången av året 36 265 Mkr (33 397).
 • Årets orealiserade värdeförändring på fastigheter uppgick till 2 015 Mkr (1 894), vilket motsvarar en värdeökning på 5,9 procent (5,9). I förra årets orealiserade värdeförändring på 5,9 procent ingick en uppjustering på 2,6 procent till följd av förändrad redovisning av fastigheternas värde.
 • Intäkterna ökade till 2 152 Mkr (2 031), ökningen motsvarar 6,0 procent.
 • Driftnettot uppgick till 1 272 Mkr (1 191), en ökning med 6,8 procent. Ökningen i jämförbart fastighetsbestånd var 3,6 procent.
 • Värdeförändringen på finansiella instrument uppgick till -94 Mkr (16).
 • Resultat efter skatt uppgick till 2 292 Mkr (2 143).
 • I december förnyades Willhems starka rating, A- Stable Outlook.
 • Willhem har under året förvärvat totalt tre fastigheter med 273 lägenheter i Helsingborg till ett fastighetsvärde om 550 Mkr. Avtal om förvärv har tecknats av en fastighet med 66 lägenheter i Sundbyberg till ett fastighetsvärde om 190 Mkr.
 • Under året har 846 lägenheter i Malmö och Karlstad avyttrats till ett avtalat fastighetsvärde om 942 Mkr.
 • Under hösten etablerades ett grönt ramverk för obligationer och den första emissionen om 800 Mkr genomfördes.
 • I februari 2018 fick Willhem priset Kundkristallen, för största förbättring inom Service 2017, i vår kategori av bostadsbolag.
 • I den årliga undersökningen, GRESB (Global Real Estate Sustainability Benchmark) ökar Willhem sitt resultat jämfört med året innan. Bolaget placerade sig på fjärde plats bland granskade icke noterade bolag i Sverige.
 • Styrelsen föreslår en utdelning om 0,52 kr (0,50) per aktie, vilket motsvarar 400,6 Mkr.


Kommentar från vd Mikael Granath:

”Vi har haft ännu ett år med stark resultatutveckling, driftnettot ökade med 6,8 procent. Portföljen har stärkts genom förvärv av 154 lägenheter i Helsingborg, 265 lägenheter i Malmö och totalt 242 lägenheter som ska uppföras i Stockholmsområdet. Vår egen nyproduktion har utvecklats och visar på ett mycket gott resultat med fem färdigställda projekt under året. I september emitterade vi vår första gröna obligation om totalt 800 Mkr som ett led i vårt finansiella hållbarhetsarbete.”

För ytterligare information, kontakta:

Mikael Granath
Vd, Willhem
mikael.granath@willhem.se
0705-77 15 84

Heidi Bladh
Ekonomidirektör, Willhem
heidi.bladh@willhem.se
0709-22 36 67

Willhem är ett bostadsbolag med starkt fokus på hög kundservice och trygghet i boendemiljön. Våra fastigheter finns på utvalda tillväxtorter i Sverige. Huvudkontoret ligger i Göteborg. Med Första AP-fonden som ägare utvecklar vi ett långsiktigt och ansvarsfullt bostadsbolag. Läs mer på willhem.se.

Willhems bokslutskommuniké januari – december 2018:

Läs vidare »

Willhem stöttar ny tjänst för delningsekonomi mellan grannar

Pressmeddelanden   •   Feb 07, 2019 08:00 CET

Willhem inleder nu ett pilotprojekt tillsammans med LocalLife, som är en ny tjänst för digital grannskapssamverkan. Via ett socialt nätverk kan grannar dela och låna saker av varandra, tipsa om aktiviteter i området och hjälpa varandra att hålla ögon och öron öppna om man reagerar på något i närmiljön.

Willhem kan återigen vinna pris för sin service

Pressmeddelanden   •   Jan 15, 2019 08:00 CET

Willhem har på nytt nominerats till fastighetsbranschens prestigefyllda pris Kundkristallen. Priset delas ut till Sveriges bästa hyresvärdar och Willhem är nominerad som ett av företagen som gjort största förbättringen av sin service under 2018.

Willhem stöttar Mitt Livs Val och Nattvandrarna

Nyheter   •   Dec 17, 2018 08:00 CET

Vi på Willhem har i år valt att skänka en julgåva till Mitt Livs Val och till Nattvandrarna. Båda gör stor nytta inom sina verksamheter och bidrar på olika sätt till ett bättre liv för barn och ungdomar.

Willhem växer med förvärv av bostäder i Malmö

Pressmeddelanden   •   Dec 14, 2018 08:00 CET

Willhem utökar sitt fastighetsbestånd ytterligare genom förvärv av 265 hyreslägenheter i Malmö. Fastigheterna förvärvas av PP Pension till ett överenskommet fastighetsvärde om 600 Mkr.

Willhem fortsätter att växa i södra Sverige. Avtal har ingåtts om förvärv av 14 fastigheter innehållande 265 hyreslägenheter, centralt belägna i Slottsstaden/Ribersborg, Gamla Väster och i Rörsjöstaden. Lägenhetsstorlekarna varierar mellan 1 till 6 rum och kök och den totala uthyrningsbara ytan är 21 786 kvadratmeter.

– Vi är glada över att kunna förvärva det här beståndet. Det har ett utmärkt läge i de delområden i Malmö där vi redan idag äger fastigheter, vilket skapar möjligheter till en effektiv förvaltning, säger Willhems vd Mikael Granath. Genom förvärvet stärker vi dessutom vår marknadsposition i Malmö ytterligare och befäster vår långsiktiga närvaro i regionen.

I Malmö äger Willhem sedan tidigare 1600 lägenheter i Hermodsdal, Nydala, Almhög, Heleneholm, Södra och Norra Sofielund, Södervärn, Möllevången, Värnhem, Östervärn och Hyllie.

Tillträde beräknas ske den 1 februari 2019. Nordanö har varit Willhems rådgivare i affären.

För ytterligare information, kontakta:

Mikael Granath 
Vd, Willhem
E-post: mikael.granath@willhem.se
Tfn: 0705 77 15 84

Peter Malmén 
Finansdirektör, Willhem
E-post: peter.malmen@willhem.se
Tfn: 0705 68 31 83

Willhem är ett bostadsbolag med starkt fokus på hög kundservice och trygghet i boendemiljön. Våra fastigheter finns på utvalda tillväxtorter i Sverige. Huvudkontoret ligger i Göteborg. Med Första AP-fonden som ägare utvecklar vi ett långsiktigt och ansvarsfullt bostadsbolag. Läs mer på willhem.se.

Willhem utökar sitt fastighetsbestånd ytterligare genom förvärv av 265 hyreslägenheter i Malmö. Fastigheterna förvärvas av PP Pension till ett överenskommet fastighetsvärde om 600 Mkr.

Läs vidare »

Stark resultatutveckling och fortsatt fokus på utveckling

Pressmeddelanden   •   Nov 27, 2018 09:00 CET

Delårsrapport januari – september 2018:

 • Marknadsvärdet på fastigheterna var vid utgången av perioden 34 696 Mkr (33 397).
 • Periodens orealiserade värdeförändring på fastigheter uppgick till 1 040 Mkr (1 635), vilket motsvarar en värdeökning på 3,1 procent (5,1). I förra årets orealiserade värdeförändring på 5,1 procent ingick en uppjustering på 2,6 procent till följd av förändrad redovisning av fastigheternas värde.
 • Intäkterna ökade till 1 607 Mkr (1 500), ökningen motsvarar 7,1 procent.
 • Den ekonomiska uthyrningsgraden för bostäder är fortsatt hög och uppgick till 99,6 procent (99,6) och som helhet inklusive lokaler och övriga areor till 98,8 procent (98,7).
 • Driftnettot uppgick till 966 Mkr (900), en ökning med 7,3 procent. Ökningen i jämförbart fastighetsbestånd var 3,3 procent.
 • Rörelseresultatet uppgick till 1 954 Mkr (2 483).
 • Den orealiserade värdeförändringen på finansiella instrument uppgick till 188 Mkr (95).
 • Resultat efter skatt uppgick till 1 455 Mkr (1 830).
 • Under våren förvärvade Willhem två fastigheter med 154 lägenheter i Helsingborg till ett fastighetsvärde om 170 Mkr.
 • Under perioden har 722 lägenheter samt del av en fastighet i Malmö avyttrats till ett fastighetsvärde om totalt 800 Mkr.
 • I februari fick Willhem pris i kategorin ”Största lyft serviceindex” bland bolag med minst 9 000 lägenheter, när AktivBo delade ut ”Kundkristallen” till de bolag som av sina hyresgäster utsetts till Sveriges bästa hyresvärdar.
 • I den årliga undersökningen GRESB (Global Real Estate Sustainability Benchmark) ökade Willhem sitt resultat jämfört med året innan inom samtliga hållbarhetsområden, vilket medförde en klassificering som Green Star. Bolaget placerade sig på fjärde plats bland granskade icke noterade bolag i Sverige.

Kommentar från vd Mikael Granath:

” Vi har en fortsatt stark resultatutveckling och driftnettot för årets tre första kvartal ökade med 7,3 procent jämfört med tidigare år. Affärsområdet nyproduktion växer och under perioden har fyra projekt i egen regi färdigställts. Vi är fortsatt aktiva på kapitalmarknaden och i september emitterade vi vår första gröna obligation som ett led i vårt finansiella hållbarhetsarbete. Förutsättningarna för att året ska avslutas positivt ser väldigt goda ut.”


För ytterligare information, kontakta:

Heidi Bladh
Ekonomidirektör, Willhem
heidi.bladh@willhem.se
0709-22 36 67

Willhem är ett bostadsbolag med starkt fokus på hög kundservice och trygghet i boendemiljön. Våra fastigheter finns på utvalda tillväxtorter i Sverige. Huvudkontoret ligger i Göteborg. Med Första AP-fonden som ägare utvecklar vi ett långsiktigt och ansvarsfullt bostadsbolag. Läs mer på willhem.se.

Delårsrapport januari – september 2018:

Läs vidare »

Uthyrningsstart för Willhems projekt Toppön i Trollhättan

Pressmeddelanden   •   Nov 16, 2018 08:00 CET

Idag startar uthyrningen av lägenheterna i Willhems hus på Drottninggatan i Trollhättan. Under våren är det dags för inflyttning – i ett centralt boende med promenadavstånd till det mesta och knappt 5 minuter till Högskolan Väst.

Kontaktpersoner 1 kontaktperson

 • Presskontakt
 • Kommunikations- och marknadschef
 • maavdeczleulindpe.waweiuttjvervqstbkropzm@wtwinlllmihecvm.ozsetr
 • 031 788 70 21
 • 0735 24 50 81

Om Willhem

Willhem

Willhem är ett bostadsbolag med starkt fokus på hög kundservice och trygghet i boendemiljön. Våra fastigheter finns på utvalda tillväxtorter i Sverige. Huvudkontoret ligger i Göteborg. Med Första AP-fonden som ägare utvecklar vi ett långsiktigt och ansvarsfullt bostadsbolag. Läs mer på willhem.se.

Adress

 • Willhem
 • Vasagatan 45
 • 411 37 Göteborg

Länkar