Särskilt bra år och stark rating

Pressmeddelanden   •   Feb 18, 2020 15:00 CET

Willhems bokslutskommuniké januari – december 2019:

 • Intäkterna ökade till 2 256 Mkr (2 152), ökningen motsvarar 4,8 procent.
 • Driftnettot uppgick till 1 368 Mkr (1 272), en ökning med 7,5 procent. Ökningen i jämförbart fastighetsbestånd var 6,0 procent.
 • Marknadsvärdet på fastigheterna var vid utgången av året 40 075 Mkr (36 265).
 • Årets orealiserade värdeförändring på fastigheter uppgick till 2 619 Mkr (2 015), vilket motsvarar en värdeökning på 7,0 procent (5,9).
 • Värdeförändringen på finansiella instrument uppgick till -350 Mkr (-94).
 • Resultat efter skatt uppgick till 2 478 Mkr (2 292).
 • I december förnyades Willhems starka rating, A- Stable Outlook.
 • Willhem har under året förvärvat 201 lägenheter i Malmö till ett avtalat fastighetsvärde om 277 Mkr. Utöver det har 162 nyproducerade lägenheter i Helsingborg och Stockholm tillträtts med ett totalt avtalat fastighetsvärde om 419 Mkr. I september tillträddes en fastighet i Täby med 178 lägenheter, som är under produktion, med ett avtalat fastighetsvärde om 473 Mkr.
 • I oktober tecknades avtal om förvärv av 256 hyresrätter som ska uppföras i Malmö med överenskommet fastighetsvärde om 435 Mkr. I december tecknades avtal om förvärv av en fastighet i Eskilstuna med 337 lägenheter som är under produktion med överenskommet fastighetsvärde om 617 Mkr. Dessa projekt förväntas vara färdigställda under 2023.
 • I Malmö har 781 lägenheter avyttrats till ett avtalat fastighetsvärde om 900 Mkr.
 • Styrelsen föreslår en utdelning om 0,65 kr (0,52) per aktie, vilket motsvarar 501 Mkr.

Kommentar från vd Mikael Granath:

Vi har haft ännu ett år med stark resultatutveckling, driftnettot ökade med 7,5 procent. Ökningen i jämförbart fastighetsbestånd var 6,0 procent. Portföljen har stärkts genom förvärv av 363 lägenheter i Malmö, Helsingborg och Stockholm. Utöver det har avtal tecknats om förvärv av totalt 771 lägenheter som är under produktion. Vi har allt nöjdare kunder och engagerade medarbetare som känner ökad stolthet över att arbeta hos oss. Under året har vi även minskat vår klimatpåverkan, som ett resultat av väl avvägda investeringar, som minskar energianvändningen.”


För ytterligare information, kontakta:

Mikael Granath
Vd, Willhem
mikael.granath@willhem.se
0705-77 15 84

Heidi Bladh
Ekonomidirektör, Willhem
heidi.bladh@willhem.se
0709-22 36 67

Denna information är sådan som Willhem AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 18 februari 2020 klockan 15.00.

Willhem är ett bostadsbolag med starkt fokus på hög kundservice och trygghet i boendemiljön. Våra fastigheter finns på utvalda tillväxtorter i Sverige. Huvudkontoret ligger i Göteborg. Med Första AP-fonden som ägare utvecklar vi ett långsiktigt och ansvarsfullt bostadsbolag. Läs mer på willhem.se.

Willhems bokslutskommuniké januari – december 2019:

Läs vidare »

Willhem prisas för sitt servicearbete

Pressmeddelanden   •   Feb 07, 2020 08:30 CET

Willhem har tilldelats det prestigefyllda priset Kundkristallen för största förbättring inom området service. Vinnare är de företag som av sina hyresgäster utsetts till Sveriges bästa hyresvärdar i AktivBos kundundersökning.

Willhem växer med 870 hyresrätter i Stockholm

Pressmeddelanden   •   Feb 04, 2020 13:00 CET

Willhem utökar nu sitt fastighetsbestånd ytterligare genom förvärv av drygt 870 nyproducerade hyreslägenheter i Stockholmsområdet. Det underliggande fastighetsvärdet uppgår till drygt 2 miljarder kronor. Säljare är Riksbyggen.

Willhem förvärvar i Malmö

Pressmeddelanden   •   Jan 08, 2020 08:00 CET

Willhem utökar sitt fastighetsbestånd i Malmö genom köp av ytterligare två bostadsfastigheter. Säljarna är privatpersoner.

De aktuella fastigheterna, som ligger på Närkesgatan i Malmö i direkt anslutning till en av Willhems befintliga fastigheter, innehåller totalt 17 hyreslägenheter i storlekarna 1-3 rum och kök. Fastigheterna utgör ett bra komplement till den befintliga portföljen i Malmö.

Den totala uthyrningsbara arean är 1 255 kvadratmeter.

Tillträde beräknas ske under första kvartalet 2020.

Kontakt:

Mikael Granath
Vd, Willhem
E-post: mikael.granath@willhem.se
Tfn: 0705 77 15 84

Peter Malmén
Finansdirektör, Willhem
E-post: peter.malmen@willhem.se
Tfn: 0705 68 31 83

Denna information är sådan som Willhem AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 8 januari 2020 klockan 08.00.

Willhem är ett bostadsbolag med starkt fokus på hög kundservice och trygghet i boendemiljön. Våra fastigheter finns på utvalda tillväxtorter i Sverige. Huvudkontoret ligger i Göteborg. Med Första AP-fonden som ägare utvecklar vi ett långsiktigt och ansvarsfullt bostadsbolag. Läs mer på willhem.se.

Willhem utökar sitt fastighetsbestånd i Malmö genom köp av ytterligare två bostadsfastigheter. Säljarna är privatpersoner.

Läs vidare »

Willhem förvärvar i Helsingborg

Pressmeddelanden   •   Dec 20, 2019 15:00 CET

Willhem utökar nu sitt fastighetsbestånd i Helsingborg genom köp av ytterligare en bostadsfastighet. Säljaren är en privatperson.

Den aktuella fastigheten, som är belägen på Södra Stenbocksgatan i Helsingborg, innehåller 10 hyreslägenheter i storlekarna 2-4 rum och kök. Fastigheten ligger geografiskt i närheten av Willhems övriga fastigheter på orten och utgör därför ett bra komplement till den befintliga portföljen. Den totala uthyrningsbara arean är 817 kvadratmeter.

Tillträde beräknas ske under första kvartalet 2020.

Denna information är sådan som Willhem AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 20 december 2019 klockan 15.00.


Kontakt:
Peter Malmén 
Finansdirektör, Willhem
E-post: peter.malmen@willhem.se 
Tfn: 0705 68 31 83

Mikael Granath
Vd, Willhem
E-post: mikael.granath@willhem.se
Tfn: 0705 77 15 84

Willhem är ett bostadsbolag med starkt fokus på hög kundservice och trygghet i boendemiljön. Våra fastigheter finns på utvalda tillväxtorter i Sverige. Huvudkontoret ligger i Göteborg. Med Första AP-fonden som ägare utvecklar vi ett långsiktigt och ansvarsfullt bostadsbolag. Läs mer på willhem.se.

​Willhem utökar nu sitt fastighetsbestånd i Helsingborg genom köp av ytterligare en bostadsfastighet. Säljaren är en privatperson.

Läs vidare »

Willhem förvärvar nyproduktionsprojekt i Eskilstuna

Pressmeddelanden   •   Dec 18, 2019 08:00 CET

Willhem utökar sitt fastighetsbestånd i Mälardalen genom förvärv av 337 hyresrätter som ska uppföras i centrala Eskilstuna. Affären sker genom bolagsköp till ett överenskommet fastighetsvärde om 617 MSEK.

Projektet omfattar 337 nyproducerade hyresrätter om 1-4 rum och kök, i ett kvarter som planeras att färdigställas etappvis under 2022-2023. Den totala arean är 15 109 kvadratmeter varav 505 kvadratmeter utgörs av lokaler. Byggnaderna ska miljöklassificeras enligt Miljöbyggnad silver.

Willhem kommer att ta över projektet och förvaltningen efter det att bostäderna är färdigställda och uthyrda. Affären är villkorad av att bygglov erhålls före tillträdet.

– Vi är nöjda med att kunna stärka vår marknadsposition och attraktionskraft i Eskilstuna med nyproducerade hyresrätter i bästa A-läge, som dessutom är utmärkt belägna i förhållande till vårt befintliga bestånd, kommenterar Mikael Granath, vd på Willhem.

I Mälardalen äger Willhem sedan tidigare 1300 lägenheter varav cirka 600 lägenheter i Eskilstuna.

Denna information är sådan som Willhem AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 18 december 2019 klockan 08.00.


Kontakt:

Mikael Granath 
Vd, Willhem
E-post: mikael.granath@willhem.se
Tfn: 0705 77 15 84

Peter Malmén 
Finansdirektör, Willhem
E-post: peter.malmen@willhem.se
Tfn: 0705 68 31 83

Willhem är ett bostadsbolag med starkt fokus på hög kundservice och trygghet i boendemiljön. Våra fastigheter finns på utvalda tillväxtorter i Sverige. Huvudkontoret ligger i Göteborg. Med Första AP-fonden som ägare utvecklar vi ett långsiktigt och ansvarsfullt bostadsbolag. Läs mer på willhem.se.

Willhem utökar sitt fastighetsbestånd i Mälardalen genom förvärv av 337 hyresrätter som ska uppföras i centrala Eskilstuna. Affären sker genom bolagsköp till ett överenskommet fastighetsvärde om 617 MSEK.

Läs vidare »

Handbok i att visa omtanke delas ut till Willhems hyresgäster

Pressmeddelanden   •   Nov 25, 2019 08:00 CET

Willhem har valt att stötta föreningen Huskurage som arbetar med att förebygga våld i nära relationer. I december delas en bok ut till Willhems 26 000 lägenhetshushåll med enkla råd om hur vi kan visa varandra omtanke när det finns oro för att en granne far illa.

Stark driftnettoökning och stabil värdeutveckling för fastigheterna

Pressmeddelanden   •   Nov 14, 2019 17:00 CET

Willhems delårsrapport januari – september 2019:

 • Driftnettot uppgick till 1 037 Mkr (966), en ökning med 7,3 procent. Ökningen i jämförbart fastighetsbestånd var 4,9 procent.
 • Marknadsvärdet på fastigheterna var vid utgången av perioden 38 146 Mkr (34 696).
 • Periodens orealiserade värdeförändring på fastigheter uppgick till 1 106 Mkr (1 040), vilket motsvarar en värdeökning på 3,0 procent (3,1). Realiserad värdeförändring uppgick till 1 Mkr (5).
 • Intäkterna ökade till 1 685 Mkr (1 607), motsvarande en ökning på 4,9 procent.
 • Värdeförändringen på finansiella instrument uppgick till -804 Mkr (188).
 • Resultat efter skatt uppgick till 744 Mkr (1 455).
 • Willhem har under perioden förvärvat 201 lägenheter i Malmö till ett avtalat fastighetsvärde om 277 Mkr. Utöver det har 162 nyproducerade lägenheter i Helsingborg och Stockholm tillträtts med ett totalt avtalat fastighetsvärde om 419 Mkr. I september tillträddes en fastighet i Täby med 178 lägenheter, som är under produktion, med ett avtalat fastighetsvärde om 473 Mkr.
 • I Malmö har 781 lägenheter avyttrats till ett avtalat fastighetsvärde om 900 Mkr.
 • Under perioden har tre gröna obligationer emitterats till ett totalt värde om 1 300 Mkr.


Kommentar från vd Mikael Granath:

”Vi har haft ännu en stabil period med ett driftnetto som ökat med 7,3 procent jämfört med föregående år. Ökningen i jämförbart fastighetsbestånd var 4,9 procent. Värdeutvecklingen på fastigheterna var fortsatt stark och uppgick till 1 106 Mkr. Energianvändningen har minskat under perioden och utfallet är vårt bästa hittills. Vår nyproduktion är fortsatt stabil. Totalt 101 nya lägenheter i egen regi har färdigställts parallellt som vi tillträtt nyproduktionsprojekt med totalt 340 lägenheter som förvärvats av projektutvecklare.”


Denna information är sådan som Willhem AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 14 november 2019 kl. 17.00.


För ytterligare information, vänligen kontakta:

Mikael Granath
Vd, Willhem
mikael.granath@willhem.se
0705-77 15 84

Heidi Bladh
Ekonomidirektör, Willhem
heidi.bladh@willhem.se
0709-22 36 67

Willhem är ett bostadsbolag med starkt fokus på hög kundservice och trygghet i boendemiljön. Våra fastigheter finns på utvalda tillväxtorter i Sverige. Huvudkontoret ligger i Göteborg. Med Första AP-fonden som ägare utvecklar vi ett långsiktigt och ansvarsfullt bostadsbolag. Läs mer på willhem.se.

Willhems delårsrapport januari – september 2019:

Läs vidare »

Willhem förvärvar nyproduktionsprojekt i Malmö

Pressmeddelanden   •   Okt 02, 2019 08:00 CEST

Willhem utökar sitt fastighetsbestånd genom förvärv av 256 hyresrätter som ska uppföras i kvartersstaden Sorgenfri i Malmö. Överenskommet fastighetsvärde är 435 Mkr och säljare är Fastighets AB Trianon.

Affären innefattar en projektfastighet med 256 hyresbostäder i storlekarna 31-82 kvadratmeter. Den totala bostadsarean uppgår till 9842 kvadratmeter och utöver det ingår en lokalarea om 674 kvadratmeter.

Willhem kommer att ta över projektet och förvaltningen efter det att bostäderna är färdigställda, vilket beräknas ske under 2023. Byggnaden kommer att uppföras enligt Miljöbyggnad Silver.

− Vi är glada över att förvärva nyproduktion i Sorgenfri, ett spännande stadsutvecklingsprojekt i Malmö med stora möjligheter att bli något unikt. Genom förvärvet stärker vi dessutom vår marknadsposition i Malmö ytterligare och befäster vår långsiktiga närvaro i regionen, kommenterar Mikael Granath, vd på Willhem.

Avtalet är villkorat av att detaljplaneändring vinner laga kraft.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Mikael Granath
Vd, Willhem
E-post: mikael.granath@willhem.se
Tfn: 0705 77 15 84

Peter Malmén
Finansdirektör, Willhem
E-post: peter.malmen@willhem.se 
Tfn: 0705 68 31 83

Willhem är ett bostadsbolag med starkt fokus på hög kundservice och trygghet i boendemiljön. Våra fastigheter finns på utvalda tillväxtorter i Sverige. Huvudkontoret ligger i Göteborg. Med Första AP-fonden som ägare utvecklar vi ett långsiktigt och ansvarsfullt bostadsbolag. Läs mer på willhem.se.

Willhem utökar sitt fastighetsbestånd genom förvärv av 256 hyresrätter som ska uppföras i kvartersstaden Sorgenfri i Malmö. Överenskommet fastighetsvärde är 435 Mkr och säljare är Fastighets AB Trianon.

Läs vidare »

Willhem tillför nya hyreslägenheter i Karlstad

Pressmeddelanden   •   Sep 10, 2019 08:00 CEST

Willhem fortsätter sitt arbete med att skapa fler hyreslägenheter i Karlstad. Nu startas ett påbyggnadsprojekt i stadsdelen Kronoparken. Genom att utöka en befintlig fastighet och bygga på med ytterligare ett våningsplan tillskapas 32 nya attraktiva lägenheter.

Kontaktpersoner 1 kontaktperson

 • Presskontakt
 • Kommunikations- och marknadschef
 • mancdentlelvinpee.waweuhttrzerqcstzmrolmm@mqwijdlldpheuom.zrsesb
 • 031 788 70 21
 • 0735 24 50 81

Om Willhem

Willhem

Willhem är ett bostadsbolag med starkt fokus på hög kundservice och trygghet i boendemiljön. Våra fastigheter finns på utvalda tillväxtorter i Sverige. Huvudkontoret ligger i Göteborg. Med Första AP-fonden som ägare utvecklar vi ett långsiktigt och ansvarsfullt bostadsbolag. Läs mer på willhem.se.

Adress

 • Willhem
 • Vasagatan 45
 • 411 37 Göteborg