Willhem kan återigen vinna pris för sin service

Pressmeddelanden   •   Jan 15, 2019 08:00 CET

Willhem har på nytt nominerats till fastighetsbranschens prestigefyllda pris Kundkristallen. Priset delas ut till Sveriges bästa hyresvärdar och Willhem är nominerad som ett av företagen som gjort största förbättringen av sin service under 2018.

Willhem stöttar Mitt Livs Val och Nattvandrarna

Nyheter   •   Dec 17, 2018 08:00 CET

Vi på Willhem har i år valt att skänka en julgåva till Mitt Livs Val och till Nattvandrarna. Båda gör stor nytta inom sina verksamheter och bidrar på olika sätt till ett bättre liv för barn och ungdomar.

Willhem växer med förvärv av bostäder i Malmö

Pressmeddelanden   •   Dec 14, 2018 08:00 CET

Willhem utökar sitt fastighetsbestånd ytterligare genom förvärv av 265 hyreslägenheter i Malmö. Fastigheterna förvärvas av PP Pension till ett överenskommet fastighetsvärde om 600 Mkr.

Willhem fortsätter att växa i södra Sverige. Avtal har ingåtts om förvärv av 14 fastigheter innehållande 265 hyreslägenheter, centralt belägna i Slottsstaden/Ribersborg, Gamla Väster och i Rörsjöstaden. Lägenhetsstorlekarna varierar mellan 1 till 6 rum och kök och den totala uthyrningsbara ytan är 21 786 kvadratmeter.

– Vi är glada över att kunna förvärva det här beståndet. Det har ett utmärkt läge i de delområden i Malmö där vi redan idag äger fastigheter, vilket skapar möjligheter till en effektiv förvaltning, säger Willhems vd Mikael Granath. Genom förvärvet stärker vi dessutom vår marknadsposition i Malmö ytterligare och befäster vår långsiktiga närvaro i regionen.

I Malmö äger Willhem sedan tidigare 1600 lägenheter i Hermodsdal, Nydala, Almhög, Heleneholm, Södra och Norra Sofielund, Södervärn, Möllevången, Värnhem, Östervärn och Hyllie.

Tillträde beräknas ske den 1 februari 2019. Nordanö har varit Willhems rådgivare i affären.

För ytterligare information, kontakta:

Mikael Granath 
Vd, Willhem
E-post: mikael.granath@willhem.se
Tfn: 0705 77 15 84

Peter Malmén 
Finansdirektör, Willhem
E-post: peter.malmen@willhem.se
Tfn: 0705 68 31 83

Willhem är ett bostadsbolag med starkt fokus på hög kundservice och trygghet i boendemiljön. Våra fastigheter finns på utvalda tillväxtorter i Sverige. Huvudkontoret ligger i Göteborg. Med Första AP-fonden som ägare utvecklar vi ett långsiktigt och ansvarsfullt bostadsbolag. Läs mer på willhem.se.

Willhem utökar sitt fastighetsbestånd ytterligare genom förvärv av 265 hyreslägenheter i Malmö. Fastigheterna förvärvas av PP Pension till ett överenskommet fastighetsvärde om 600 Mkr.

Läs vidare »

Stark resultatutveckling och fortsatt fokus på utveckling

Pressmeddelanden   •   Nov 27, 2018 09:00 CET

Delårsrapport januari – september 2018:

 • Marknadsvärdet på fastigheterna var vid utgången av perioden 34 696 Mkr (33 397).
 • Periodens orealiserade värdeförändring på fastigheter uppgick till 1 040 Mkr (1 635), vilket motsvarar en värdeökning på 3,1 procent (5,1). I förra årets orealiserade värdeförändring på 5,1 procent ingick en uppjustering på 2,6 procent till följd av förändrad redovisning av fastigheternas värde.
 • Intäkterna ökade till 1 607 Mkr (1 500), ökningen motsvarar 7,1 procent.
 • Den ekonomiska uthyrningsgraden för bostäder är fortsatt hög och uppgick till 99,6 procent (99,6) och som helhet inklusive lokaler och övriga areor till 98,8 procent (98,7).
 • Driftnettot uppgick till 966 Mkr (900), en ökning med 7,3 procent. Ökningen i jämförbart fastighetsbestånd var 3,3 procent.
 • Rörelseresultatet uppgick till 1 954 Mkr (2 483).
 • Den orealiserade värdeförändringen på finansiella instrument uppgick till 188 Mkr (95).
 • Resultat efter skatt uppgick till 1 455 Mkr (1 830).
 • Under våren förvärvade Willhem två fastigheter med 154 lägenheter i Helsingborg till ett fastighetsvärde om 170 Mkr.
 • Under perioden har 722 lägenheter samt del av en fastighet i Malmö avyttrats till ett fastighetsvärde om totalt 800 Mkr.
 • I februari fick Willhem pris i kategorin ”Största lyft serviceindex” bland bolag med minst 9 000 lägenheter, när AktivBo delade ut ”Kundkristallen” till de bolag som av sina hyresgäster utsetts till Sveriges bästa hyresvärdar.
 • I den årliga undersökningen GRESB (Global Real Estate Sustainability Benchmark) ökade Willhem sitt resultat jämfört med året innan inom samtliga hållbarhetsområden, vilket medförde en klassificering som Green Star. Bolaget placerade sig på fjärde plats bland granskade icke noterade bolag i Sverige.

Kommentar från vd Mikael Granath:

” Vi har en fortsatt stark resultatutveckling och driftnettot för årets tre första kvartal ökade med 7,3 procent jämfört med tidigare år. Affärsområdet nyproduktion växer och under perioden har fyra projekt i egen regi färdigställts. Vi är fortsatt aktiva på kapitalmarknaden och i september emitterade vi vår första gröna obligation som ett led i vårt finansiella hållbarhetsarbete. Förutsättningarna för att året ska avslutas positivt ser väldigt goda ut.”


För ytterligare information, kontakta:

Heidi Bladh
Ekonomidirektör, Willhem
heidi.bladh@willhem.se
0709-22 36 67

Willhem är ett bostadsbolag med starkt fokus på hög kundservice och trygghet i boendemiljön. Våra fastigheter finns på utvalda tillväxtorter i Sverige. Huvudkontoret ligger i Göteborg. Med Första AP-fonden som ägare utvecklar vi ett långsiktigt och ansvarsfullt bostadsbolag. Läs mer på willhem.se.

Delårsrapport januari – september 2018:

Läs vidare »

Uthyrningsstart för Willhems projekt Toppön i Trollhättan

Pressmeddelanden   •   Nov 16, 2018 08:00 CET

Idag startar uthyrningen av lägenheterna i Willhems hus på Drottninggatan i Trollhättan. Under våren är det dags för inflyttning – i ett centralt boende med promenadavstånd till det mesta och knappt 5 minuter till Högskolan Väst.

Willhem stöttar Faktums etablering i Karlstad

Pressmeddelanden   •   Okt 30, 2018 08:00 CET

Den 30 oktober öppnar gatutidningen Faktum kontor i Karlstad. Det innebär att fler människor i socialt utanförskap kan få möjlighet till en egen inkomst. Etableringen sker i samarbete med Willhem som upplåter en lokal för verksamheten att växa i.

Willhem förvärvar nyproducerade lägenheter i Täby

Pressmeddelanden   •   Okt 15, 2018 16:00 CEST

Willhem utökar nu sitt fastighetsbestånd i Stockholmsområdet ytterligare genom förvärv av 176 nyproducerade lägenheter som kommer uppföras i Täby Park. Överenskommet fastighetsvärde är 473 Mkr och säljare är SSM Holding AB.

Willhem säljer bostadsfastighet i Karlstad

Pressmeddelanden   •   Okt 01, 2018 15:00 CEST

Willhem har ingått avtal om försäljning av en bostadsfastighet i Karlstad till ett överenskommet fastighetsvärde om 15,6 Mkr. Köpare är Albèr Fastigheter.

Affären omfattar en fastighet, Höder 5, innehållande 17 hyreslägenheter samt en lokal, med en total uthyrningsbar area om 1463 kvadratmeter. Fastigheten är belägen i stadsdelen Herrhagen.

Frånträde beräknas ske den 3 december 2018. Newsec har varit Willhems rådgivare i affären.


För ytterligare information, var god kontakta:

Peter Malmén
Finansdirektör, Willhem
E-post: peter.malmen@willhem.se
Tfn: 0705 68 31 83

Willhem är ett bostadsbolag med starkt fokus på hög kundservice och trygghet i boendemiljön. Våra fastigheter finns på utvalda tillväxtorter i Sverige. Huvudkontoret ligger i Göteborg. Med Första AP-fonden som ägare utvecklar vi ett långsiktigt och ansvarsfullt bostadsbolag. Läs mer på willhem.se.

​Willhem har ingått avtal om försäljning av en bostadsfastighet i Karlstad till ett överenskommet fastighetsvärde om 15,6 Mkr. Köpare är Albèr Fastigheter.

Läs vidare »

Willhem förvärvar nyproduktionsprojekt i Sundbyberg

Pressmeddelanden   •   Okt 01, 2018 08:00 CEST

Willhem utökar sitt fastighetsbestånd i Stockholmsområdet genom förvärv av 66 hyresrätter som ska uppföras i Ursvik, Sundbyberg. Överenskommet fastighetsvärde är 190 MSEK och säljare är Bonava Sverige AB.

Affären innefattar två punkthus innehållande 66 hyresbostäder med tillhörande parkeringsplatser. Projektet har en uthyrningsbar yta om 4 278 kvadratmeter. Byggnaderna är under uppförande och kommer att miljöklassificeras enligt Svanen.

Willhem kommer att ta över projekten och förvaltningen efter det att bostäderna är färdigställda, vilket beräknas ske under juni respektive augusti 2019.

– Vi är nöjda med att kunna stärka vår position i Stockholm ytterligare och bredda vårt erbjudande med fler nyproducerade bostäder. Projektet kompletterar vårt befintliga bestånd på ett mycket bra sätt, kommenterar Mikael Granath, vd på Willhem.


Kontakt:

Mikael Granath 
Vd, Willhem
E-post: mikael.granath@willhem.se
Tfn: 0705 77 15 84

Peter Malmén 
Finansdirektör, Willhem
E-post: peter.malmen@willhem.se
Tfn: 0705 68 31 83

Willhem är ett bostadsbolag med starkt fokus på hög kundservice och trygghet i boendemiljön. Våra fastigheter finns på utvalda tillväxtorter i Sverige. Huvudkontoret ligger i Göteborg. Med Första AP-fonden som ägare utvecklar vi ett långsiktigt och ansvarsfullt bostadsbolag. Läs mer på willhem.se.

Willhem utökar sitt fastighetsbestånd i Stockholmsområdet genom förvärv av 66 hyresrätter som ska uppföras i Ursvik, Sundbyberg. Överenskommet fastighetsvärde är 190 MSEK och säljare är Bonava Sverige AB.

Läs vidare »

Willhem rekryterar Compliance Manager

Pressmeddelanden   •   Sep 26, 2018 08:00 CEST

Willhem förstärker nu organisationen med en ny tjänst som Compliance Manager. Azin Taheri har rekryterats till rollen och kommer närmast från fastighetsförvaltnings- och byggföretaget McArthurGlen Group i London, där hon sedan 2014 innehaft en tjänst som bolagsjurist.

Kontaktpersoner 1 kontaktperson

 • Presskontakt
 • Kommunikations- och marknadschef
 • madvdepfleprinnue.mawempttxgercdstacrowam@cawibxllfeheunm.lssexd
 • 031 788 70 21
 • 0735 24 50 81

Om Willhem

Willhem

Willhem är ett bostadsbolag med starkt fokus på hög kundservice och trygghet i boendemiljön. Våra fastigheter finns på utvalda tillväxtorter i Sverige. Huvudkontoret ligger i Göteborg. Med Första AP-fonden som ägare utvecklar vi ett långsiktigt och ansvarsfullt bostadsbolag. Läs mer på willhem.se.

Adress

 • Willhem
 • Vasagatan 45
 • 411 37 Göteborg

Länkar