Peter Malmén utsedd till vice vd för Willhem

Pressmeddelanden   •   Jun 26, 2019 08:00 CEST

Peter Malmén, finansdirektör hos Willhem, har utsetts till vice vd i bolaget från och med den 13 juni 2019.

Nya rekryteringar till Willhem

Pressmeddelanden   •   Jun 17, 2019 07:30 CEST

Ulrica Lindros och Zeljko Pavlovic har rekryterats som nya fastighetschefer till Willhem i Stockholm respektive Malmö.

Willhem utökar ledningsgruppen med IT- och digitaliseringschef

Pressmeddelanden   •   Maj 27, 2019 08:00 CEST

Willhem AB (publ) utökar sin ledningsgrupp med ytterligare en ordinarie medlem. Det är Maria Donaldson, IT-och digitaliseringschef, som tar plats i ledningen för att höja den strategiska ambitionsnivån i arbetet med digitalisering.

Maria Donaldson har sedan två år tillbaka varit IT- chef hos Willhem och har nyligen fått en utökad roll som IT- och digitaliseringschef. Hon har sedan tidigare lång erfarenhet av IT-branschen, bland annat från bolag som Acando och TeleComputing (idag Visolit).

Maria Donaldson inträder i Willhems ledningsgrupp den 1 juni.

Willhem är ett bostadsbolag med starkt fokus på hög kundservice och trygghet i boendemiljön. Våra fastigheter finns på utvalda tillväxtorter i Sverige. Huvudkontoret ligger i Göteborg. Med Första AP-fonden som ägare utvecklar vi ett långsiktigt och ansvarsfullt bostadsbolag. Läs mer på willhem.se.

Willhem AB (publ) utökar sin ledningsgrupp med ytterligare en ordinarie medlem. Det är Maria Donaldson, IT-och digitaliseringschef, som tar plats i ledningen för att höja den strategiska ambitionsnivån i arbetet med digitalisering.

Läs vidare »

Förändring i Willhems styrelse

Pressmeddelanden   •   Maj 15, 2019 13:00 CEST

Willhem AB (publ) meddelar att Christel Armstrong Darvik har valts in i Willhems styrelse vid årsstämman den 14 maj 2019. Siv Malmgren, medlem som ledamot i Willhems styrelse sedan 2011, har avböjt omval.

Christel Armstrong Darvik har tidigare varit vd på Stena Fastigheter AB och innehar idag olika styrelseuppdrag.

Willhems styrelse består nu av: Per-Håkan Westin (ordförande), Lena Larsson Daag (ledamot), Johan Magnusson (ledamot), Christel Armstrong Darvik (ledamot) och Simon de Chateau (ledamot).

För ytterligare information, kontakta:

Per-Håkan Westin
Styrelseordförande Willhem
E-post: ph.westin@realmanagement.se
Tfn: 0709 68 15 10

Willhem är ett bostadsbolag med starkt fokus på hög kundservice och trygghet i boendemiljön. Våra fastigheter finns på utvalda tillväxtorter i Sverige. Huvudkontoret ligger i Göteborg. Med Första AP-fonden som ägare utvecklar vi ett långsiktigt och ansvarsfullt bostadsbolag. Läs mer på willhem.se.

Willhem AB (publ) meddelar att Christel Armstrong Darvik har valts in i Willhems styrelse vid årsstämman den 14 maj 2019. Siv Malmgren, medlem som ledamot i Willhems styrelse sedan 2011, har avböjt omval.

Läs vidare »

Stark start på året med god resultatutveckling

Pressmeddelanden   •   Maj 15, 2019 09:00 CEST

Willhems delårsrapport för januari-mars 2019 är nu publicerad:

 • Marknadsvärdet på fastigheterna var vid utgången av perioden 37 581 Mkr (33 323).
 • Värdeförändring på fastigheter uppgick till 517 Mkr (370), vilket motsvarar en värdeökning på 1,4 procent (1,1).
 • Intäkterna ökade till 561 Mkr (536), ökningen motsvarar 4,7 procent.
 • Driftnettot uppgick till 301 Mkr (269), en ökning med 11,9 procent. Ökningen i jämförbart fastighetsbestånd var 7,5 procent.
 • Värdeförändringen på finansiella instrument uppgick till -204 Mkr (84).
 • Resultat efter skatt uppgick till 305 Mkr (459).
 • Willhem har under perioden förvärvat en fastighet med 96 lägenheter i Helsingborg samt 11 fastigheter i Malmö med 201 lägenheter, till ett totalt fastighetsvärde om 506 Mkr.
 • Under perioden har avtal tecknats om avyttring av 781 lägenheter i Malmö till ett avtalat fastighetsvärde om 900 Mkr.
 • I januari har tre gröna obligationer emitterats till ett totalt värde om 1 300 Mkr. 


Kommentar från vd Mikael Granath:

”Vi kan glädjas åt en starkare period resultatmässigt än föregående år. Driftnettot ökade med 12 procent och en stark värdeutveckling på fastigheterna bidrog till att rörelseresultatet ökade med 28 procent. Vår egen nyproduktion fortsätter att utvecklas positivt och i mars stod det även klart att vi tilldelats mark av kommunen för produktion av nya bostäder i Jönköping. Ytterligare tre gröna obligationer har emitterats som ett led i vårt finansiella hållbarhetsarbete.”

För ytterligare information, kontakta:

Heidi Bladh
Ekonomidirektör, Willhem
heidi.bladh@willhem.se
0709-22 36 67

Mikael Granath
Vd, Willhem
mikael.granath@willhem.se
0705-77 15 84

Willhem är ett bostadsbolag med starkt fokus på hög kundservice och trygghet i boendemiljön. Våra fastigheter finns på utvalda tillväxtorter i Sverige. Huvudkontoret ligger i Göteborg. Med Första AP-fonden som ägare utvecklar vi ett långsiktigt och ansvarsfullt bostadsbolag. Läs mer på willhem.se.

Willhems delårsrapport för januari-mars 2019 är nu publicerad.

Läs vidare »

Ett starkt 2018 för Willhem

Pressmeddelanden   •   Maj 14, 2019 16:30 CEST

Willhems årsredovisning och hållbarhetsrapport för 2018 finns nu tillgänglig i digital form på willhem.se. I årsredovisningen summeras ett år som präglats av en stark resultatutveckling och ökad kundnöjdhet.

Några viktiga händelser under 2018:

 • Koncernens intäkter uppgick till 2 152 Mkr (2 031), vilket innebär en ökning med 6 procent. Marknadsvärdet på fastigheterna uppgick till 36 265 Mkr (33 397). Den orealiserade värdeutvecklingen på fastigheter uppgick till 2 015 Mkr (1 894), vilket motsvarar 5,9 procent. Driftnettot uppgick till 1 272 Mkr (1 191), en ökning med 6,8 procent. Ökningen i jämförbart fastighetsbestånd var 3,6 procent.
 • Affärsområdet Nyproduktion har stärkts och samtliga projekt har resultatmässigt överträffat förväntningarna. Totalt har fem projekt med 198 lägenheter färdigställts under året.
 • Arbetet med ständiga förbättringar av servicen till hyresgästerna resulterade i en höjning av serviceindex, från 76,8 till 77,2 procent, vilket är ett resultat av ett målmedvetet förbättringsarbete.
 • Willhem är fortsatt aktiv på kapitalmarknaden och etablerade under hösten ett grönt ramverk samt emitterade de första gröna obligationerna. Etableringen av det gröna ramverket är ett led i bolagets hållbarhetsarbete. Willhem bibehåller också utmärkta ratingbetyget A- Stable Outlook från Standard & Poor´s.
 • Willhem har under året förvärvat 273 lägenheter i Helsingborg till ett fastighetsvärde om 550 Mkr. Vidare har avtal tecknats om förvärv av 66 lägenheter i Sundbyberg till ett fastighetsvärde om 190 Mkr. Under året har också 846 lägenheter i Malmö och Karlstad avyttrats till ett avtalat fastighetsvärde om 942 Mkr.

En tryckt version av årsredovisningen kommer inom kort att finnas tillgänglig och går att beställa via info@willhem.se eller på telefon: 031-788 70 00. Läs hela Willhems årsredovisning här.  


Kontakt:

Mikael Granath 
Vd, Willhem
mikael.granath@willhem.se
0705-77 15 84

Heidi Bladh 
Ekonomidirektör, Willhem
heidi.bladh@willhem.se 
0709-22 36 67 

Willhem är ett bostadsbolag med starkt fokus på hög kundservice och trygghet i boendemiljön. Våra fastigheter finns på utvalda tillväxtorter i Sverige. Huvudkontoret ligger i Göteborg. Med Första AP-fonden som ägare utvecklar vi ett långsiktigt och ansvarsfullt bostadsbolag. Läs mer på willhem.se.

Willhems årsredovisning och hållbarhetsrapport för 2018 finns nu tillgänglig i digital form på willhem.se. I årsredovisningen summeras ett år som präglats av en stark resultatutveckling och ökad kundnöjdhet.

Läs vidare »

Näringslivet möter förorten i Skäggetorp Centrum

Pressmeddelanden   •   Maj 09, 2019 10:00 CEST

På fredag den 10 maj kommer det att spelas schack i Skäggetorp Centrum! Här möts ungdomar från Skäggetorp, representanter från näringslivet och kända profiler inom idrott, politik och kultur i en utmanande och rolig schackturnering.

Unikt konstprojekt ska ge liv åt husfasader

Pressmeddelanden   •   Apr 11, 2019 08:00 CEST

Nu är det klart att Willhems fastigheter på Oluff Nilssons väg 4 och 8 i Partille kommer att ingå i konstprojektet ARTSCAPE SAGA. Planen är att unika konstverk på temat folksagor ska växa fram på husfasaderna under våren.

Willhem vinner markanvisning i Jönköping

Pressmeddelanden   •   Apr 08, 2019 08:00 CEST

Hösten 2018 bjöd Jönköpings kommun in till en markanvisningstävling för nybyggnation av bostäder i stadsdelen Kungsängen. Nu är det klart att Willhems bidrag, tillsammans med Forum Arkitekter och Mareld landskapsarkitekter, vunnit markanvisningen i konkurrens med 13 andra aktörer.

Nu är det dags att söka sommarjobb hos Willhem

Pressmeddelanden   •   Mar 27, 2019 08:00 CET

Sommaren närmar sig och Willhem söker nu ungdomar som är nyfikna på att pröva på arbete i fastighetsbranschen. För att arbeta som Minibovärd hos oss krävs en ålder på minst 16 år och ett intresse för att jobba med både hus och människor.

Kontaktpersoner 1 kontaktperson

 • Presskontakt
 • Kommunikations- och marknadschef
 • mahkdeubleqsindse.nxwesittqzerwlstdcroaum@aowiytllekhejxm.xdserj
 • 031 788 70 21
 • 0735 24 50 81

Om Willhem

Willhem

Willhem är ett bostadsbolag med starkt fokus på hög kundservice och trygghet i boendemiljön. Våra fastigheter finns på utvalda tillväxtorter i Sverige. Huvudkontoret ligger i Göteborg. Med Första AP-fonden som ägare utvecklar vi ett långsiktigt och ansvarsfullt bostadsbolag. Läs mer på willhem.se.

Adress

 • Willhem
 • Vasagatan 45
 • 411 37 Göteborg

Länkar