Starka siffror i första kvartalet

Pressmeddelanden   •   Maj 07, 2020 09:00 CEST

Willhems delårsrapport januari-mars 2020:

 • Intäkterna ökade till 582 Mkr (561), motsvarande en ökning på 3,7 procent.
 • Driftnettot uppgick till 330 Mkr (301), en ökning med 9,6 procent. Ökningen i jämförbart fastighetsbestånd var 8,8 procent.
 • Marknadsvärdet på fastigheterna var vid utgången av perioden 41 170 Mkr (37 581).
 • Periodens orealiserade värdeförändring på fastigheter uppgick till 179 Mkr (517), vilket motsvarar en värdeökning på 0,4 procent (1,4).
 • Värdeförändringen på finansiella instrument uppgick till -363 Mkr (-204).
 • Resultat efter skatt uppgick till 201 Mkr (305).
 • Willhem har under perioden förvärvat 10 lägenheter i Helsingborg samt 17 lägenheter i Malmö. Avtal har tecknats om förvärv av 870 nyproducerade lägenheter i Stockholm. Affären omfattar sex hyresrättsprojekt varav två tillträddes i februari. Avtalat fastighetsvärde uppgick till drygt 2 mdr.
 • I början av 2020 har hela världen påverkats av en pandemi där covid-19 spridit sig. Det är i dagsläget svårt att förutse alla konsekvenser. Willhems huvudsakliga verksamhet är uthyrning av bostäder vilket innebär att exponeringen mot särskilt utsatta branscher bedöms vara låg. Det, tillsammans med Willhems finansiella styrka, gör att vi bedömer att pandemin får en begränsad påverkan på bolaget.
 • Med anledning av rådande omständigheterna och för att göra bolaget än starkare finansiellt, har styrelsen tidigare beslutat att återta förslaget om utdelning på 0,65 kr per aktie.

Kommentar från vd Mikael Granath:

Trots den oroliga tid vi befinner oss i med anledning av Coronapandemin har det första kvartalet uppvisat fina siffror. Driftnettot ökade med 9,6 procent och ökningen i jämförbart fastighetsbestånd var 8,8 procent. Verksamheten har hittills bara påverkats marginellt av krisen, men vi har en fortsatt hög krisberedskap och ser över såväl kassaflöden som finansiering. Under perioden har vi avtalat om förvärv att ett bostadsbestånd med 870 nyproducerade lägenheter i Stockholmsområdet och genomfört mindre fastighetsaffärer i Malmö och Helsingborg. I februari kunde vi fira att vi ännu en gång fick ta emot priset Kundkristallen för bästa ökning av serviceindex.”

För ytterligare information, kontakta:

Mikael Granath
Vd, Willhem
mikael.granath@willhem.se
0705-77 15 84

Heidi Bladh
Ekonomidirektör, Willhem
heidi.bladh@willhem.se
0709-22 36 67


Denna information är sådan som Willhem AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 7 maj 2020 klockan 9.00.

Willhem är ett bostadsbolag med starkt fokus på hög kundservice och trygghet i boendemiljön. Våra fastigheter finns på utvalda tillväxtorter i Sverige. Huvudkontoret ligger i Göteborg. Med Första AP-fonden som ägare utvecklar vi ett långsiktigt och ansvarsfullt bostadsbolag. Läs mer på willhem.se.

Willhems delårsrapport januari-mars 2020:

Läs vidare »

Förändringar i Willhems styrelse

Pressmeddelanden   •   Maj 07, 2020 08:00 CEST

Vid årsstämman den 6 maj 2020 har Fredrik Wirdenius valts in som ny styrelseordförande i Willhems styrelse. Han ersätter Per-Håkan Westin, styrelseordförande i Willhems styrelse sedan närmare tio år, som har avböjt omval. Vid årsstämman har även Daniel Gorosch valts in som ny ledamot. Han ersätter Simon de Chateau som har avböjt omval.

Fredrik Wirdenius, som är ny styrelseordförande, har tidigare varit vd för Vasakronan under tolv års tid och har dessförinnan innehaft olika chefspositioner inom Skanska. Sedan 2020 driver han egen verksamhet där han är rådgivare, främst inom fastighetsbranschen. Övriga styrelseuppdrag som han innehar är i Scandic Hotels, Kungsleden, AxFast, 3 E Property och Hållbo.

Daniel Gorosch, som är ny ledamot, har gedigen erfarenhet inom finans- och fastighetsbranschen och har tidigare varit vd för JLL i Sverige och SBF-koncernen. Han har även innehaft olika befattningar på Alfred Berg Fondkommission, H&Q och GE Capital Real Estate.

Vid årsstämman avtackades också Per-Håkan Westin som efter närmare 10 år som styrelseordförande valt att lämna Willhems styrelse. Även Simon de Chateau, som varit ledamot sedan 2016, har avböjt omval.

Willhems styrelse består nu av: Fredrik Wirdenius (ordförande), Lena Larsson Daag (ledamot), Johan Temse (ledamot), Christel Armstrong Darvik (ledamot) och Daniel Gorosch (ledamot).


För ytterligare information, kontakta:

Johan Temse
Chef Reala Tillgångar, Första AP-fonden
E-post: johan.temse@ap1.se
Tfn: 0709 68 12 79

Willhem är ett bostadsbolag med starkt fokus på hög kundservice och trygghet i boendemiljön. Våra fastigheter finns på utvalda tillväxtorter i Sverige. Huvudkontoret ligger i Göteborg. Med Första AP-fonden som ägare utvecklar vi ett långsiktigt och ansvarsfullt bostadsbolag. Läs mer på willhem.se.

Vid årsstämman den 6 maj 2020 har Fredrik Wirdenius valts in som ny styrelseordförande i Willhems styrelse. Han ersätter Per-Håkan Westin, styrelseordförande i Willhems styrelse sedan närmare tio år, som har avböjt omval. Vid årsstämman har även Daniel Gorosch valts in som ny ledamot. Han ersätter Simon de Chateau som har avböjt omval.

Läs vidare »

Nya hyresrätter klara för inflyttning i Halmstad

Pressmeddelanden   •   Maj 04, 2020 08:00 CEST

Nu står Willhems projekt Hörnan klart i Halmstad, redo att ta emot sina nya hyresgäster. Det är vinden på en befintlig fastighet som har konverterats till 22 mindre hyresrätter. ”Behovet av nya bostäder är stort och det är viktigt att inte glömma bort vad som kan göras i det befintliga bostadsbeståndet”, säger Willhems nyproduktionschef Rikard Norström.

Rättelse av felaktig MAR-klassificering i tidigare pressmeddelande

Pressmeddelanden   •   Apr 22, 2020 09:30 CEST

Rättelse gällande pressmeddelande avseende Års- och hållbarhetsredovisning 2019 för Willhem AB (publ) som offentliggjordes igår den 21 april 2020 kl. 15.00.

I pressmeddelandet hänvisades felaktigt till EU:s marknadsmissbruksförordning (MAR). Års- och hållbarhetsredovisningen 2019 innehåller ingen kurspåverkande information och MAR-etiketten skulle inte funnits med. Ett korrigerat pressmeddelande återfinns på willhem.se.

Kontakt:
Heidi Bladh
Ekonomidirektör, Willhem
heidi.bladh@willhem.se
0709-22 3667

MikaelGranath
Vd, Willhem
mikael.granath@willhem.se
0705-771584

Willhem är ett bostadsbolag med starkt fokus på hög kundservice och trygghet i boendemiljön. Våra fastigheter finns på utvalda tillväxtorter i Sverige. Huvudkontoret ligger i Göteborg. Med Första AP-fonden som ägare utvecklar vi ett långsiktigt och ansvarsfullt bostadsbolag. Läs mer på willhem.se.

Rättelse gällande pressmeddelande avseende Års- och hållbarhetsredovisning 2019 för Willhem AB (publ) som offentliggjordes igår den 21 april 2020 kl. 15.00.

Läs vidare »

Särskilt bra år för Willhem och stabila framtidsutsikter

Pressmeddelanden   •   Apr 21, 2020 15:00 CEST

Willhems års- och hållbarhetsredovisning för 2019 finns nu tillgänglig i digital form på willhem.se. Här summeras ett år som varit starkt med ökande driftnetto, stigande fastighetsvärden och nöjdare kunder.

 • Koncernens intäkter uppgick till 2 256 Mkr (2 152), vilket innebär en ökning med 4,8 procent. Driftnettot uppgick till 1 368 Mkr (1 272), en ökning med 7,5 procent. Ökningen i jämförbart fastighetsbestånd var 6,0 procent.
 • Marknadsvärdet på fastigheterna uppgick till 40 075 Mkr (36 265). Den orealiserade värdeutvecklingen på fastigheter uppgick till 2 620 Mkr (2 015), vilket motsvarar 7,0 procent.
 • Arbetet med ständiga förbättringar av servicen till hyresgästerna resulterade i en höjning av serviceindex med 2 procentenheter, från 77,1 till 79,1 procent, vilket är ett resultat av ett målmedvetet förbättringsarbete.
 • Willhem är fortsatt aktiva på kapitalmarknaden och bibehåller det utmärkta ratingbetyget A- Stable Outlook från Standard & Poor´s. Den totala finansieringen uppgick till 23 326 Mkr, varav obligationer 14 912 Mkr, certifikat 4 675 Mkr och banklån 3 739 Mkr.
 • Willhem har under året förvärvat 201 lägenheter i Malmö till ett avtalat fastighetsvärde om 277 Mkr. Utöver det har 162 nyproducerade lägenheter i Helsingborg och Stockholm tillträtts med ett totalt avtalat fastighetsvärde om 419 Mkr. I september tillträddes en fastighet i Täby med 178 lägenheter, som är under produktion, med ett avtalat fastighetsvärde om 473 Mkr.
 • I början av 2020 har hela världen påverkats av en pandemi där viruset covid-19 spridit sig. Pandemin kommer att få stor påverkan på världsekonomin och samhället. Det är i dagsläget svårt att förutse alla konsekvenser. Willhems huvudsakliga verksamhet är uthyrning av bostäder vilket innebär att exponeringen mot särskilt utsatta branscher bedöms vara låg. Det, tillsammans med Willhems finansiella styrka, gör att vi bedömer att pandemin får en begränsad påverkan på bolaget.

En tryckt version av årsredovisningen kommer inom kort att finnas tillgänglig och går att beställa via info@willhem.se eller på telefon: 031-788 70 00. Läs hela Willhems års- och hållbarhetsredovisning här.  Årsstämma kommer att hållas den 6 maj 2020.

Denna information är sådan som Willhem AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 21 april 2020 klockan 15.00.

För ytterligare information, kontakta:

Heidi Bladh
Ekonomidirektör, Willhem
heidi.bladh@willhem.se
0709-22 36 67

Mikael Granath
Vd, Willhem
mikael.granath@willhem.se
0705-77 15 84

Willhem är ett bostadsbolag med starkt fokus på hög kundservice och trygghet i boendemiljön. Våra fastigheter finns på utvalda tillväxtorter i Sverige. Huvudkontoret ligger i Göteborg. Med Första AP-fonden som ägare utvecklar vi ett långsiktigt och ansvarsfullt bostadsbolag. Läs mer på willhem.se.

Willhems års- och hållbarhetsredovisning för 2019 finns nu tillgänglig i digital form på willhem.se. Här summeras ett år som varit starkt med ökande driftnetto, stigande fastighetsvärden och nöjdare kunder.

Läs vidare »

Willhem stärker upp teamet inom nyproduktion

Pressmeddelanden   •   Apr 03, 2020 08:00 CEST

Willhem fortsätter sin satsning på nyproduktion och förstärker nu projektorganisationen med Anna-Karin Jeppsson som har rekryterats som projektutvecklare.

​Willhem skapar jobb för unga

Pressmeddelanden   •   Mar 04, 2020 08:00 CET

I sommar erbjuder Willhem jobb för ungdomar från 16 år genom ett projekt med Minibovärdar. Det kommer att finnas omkring 80 platser fördelat på de 13 orter där Willhem har verksamhet.

Särskilt bra år och stark rating

Pressmeddelanden   •   Feb 18, 2020 15:00 CET

Willhems bokslutskommuniké januari – december 2019:

 • Intäkterna ökade till 2 256 Mkr (2 152), ökningen motsvarar 4,8 procent.
 • Driftnettot uppgick till 1 368 Mkr (1 272), en ökning med 7,5 procent. Ökningen i jämförbart fastighetsbestånd var 6,0 procent.
 • Marknadsvärdet på fastigheterna var vid utgången av året 40 075 Mkr (36 265).
 • Årets orealiserade värdeförändring på fastigheter uppgick till 2 619 Mkr (2 015), vilket motsvarar en värdeökning på 7,0 procent (5,9).
 • Värdeförändringen på finansiella instrument uppgick till -350 Mkr (-94).
 • Resultat efter skatt uppgick till 2 478 Mkr (2 292).
 • I december förnyades Willhems starka rating, A- Stable Outlook.
 • Willhem har under året förvärvat 201 lägenheter i Malmö till ett avtalat fastighetsvärde om 277 Mkr. Utöver det har 162 nyproducerade lägenheter i Helsingborg och Stockholm tillträtts med ett totalt avtalat fastighetsvärde om 419 Mkr. I september tillträddes en fastighet i Täby med 178 lägenheter, som är under produktion, med ett avtalat fastighetsvärde om 473 Mkr.
 • I oktober tecknades avtal om förvärv av 256 hyresrätter som ska uppföras i Malmö med överenskommet fastighetsvärde om 435 Mkr. I december tecknades avtal om förvärv av en fastighet i Eskilstuna med 337 lägenheter som är under produktion med överenskommet fastighetsvärde om 617 Mkr. Dessa projekt förväntas vara färdigställda under 2023.
 • I Malmö har 781 lägenheter avyttrats till ett avtalat fastighetsvärde om 900 Mkr.
 • Styrelsen föreslår en utdelning om 0,65 kr (0,52) per aktie, vilket motsvarar 501 Mkr.

Kommentar från vd Mikael Granath:

Vi har haft ännu ett år med stark resultatutveckling, driftnettot ökade med 7,5 procent. Ökningen i jämförbart fastighetsbestånd var 6,0 procent. Portföljen har stärkts genom förvärv av 363 lägenheter i Malmö, Helsingborg och Stockholm. Utöver det har avtal tecknats om förvärv av totalt 771 lägenheter som är under produktion. Vi har allt nöjdare kunder och engagerade medarbetare som känner ökad stolthet över att arbeta hos oss. Under året har vi även minskat vår klimatpåverkan, som ett resultat av väl avvägda investeringar, som minskar energianvändningen.”


För ytterligare information, kontakta:

Mikael Granath
Vd, Willhem
mikael.granath@willhem.se
0705-77 15 84

Heidi Bladh
Ekonomidirektör, Willhem
heidi.bladh@willhem.se
0709-22 36 67

Denna information är sådan som Willhem AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 18 februari 2020 klockan 15.00.

Willhem är ett bostadsbolag med starkt fokus på hög kundservice och trygghet i boendemiljön. Våra fastigheter finns på utvalda tillväxtorter i Sverige. Huvudkontoret ligger i Göteborg. Med Första AP-fonden som ägare utvecklar vi ett långsiktigt och ansvarsfullt bostadsbolag. Läs mer på willhem.se.

Willhems bokslutskommuniké januari – december 2019:

Läs vidare »

Willhem prisas för sitt servicearbete

Pressmeddelanden   •   Feb 07, 2020 08:30 CET

Willhem har tilldelats det prestigefyllda priset Kundkristallen för största förbättring inom området service. Vinnare är de företag som av sina hyresgäster utsetts till Sveriges bästa hyresvärdar i AktivBos kundundersökning.

Willhem växer med 870 hyresrätter i Stockholm

Pressmeddelanden   •   Feb 04, 2020 13:00 CET

Willhem utökar nu sitt fastighetsbestånd ytterligare genom förvärv av drygt 870 nyproducerade hyreslägenheter i Stockholmsområdet. Det underliggande fastighetsvärdet uppgår till drygt 2 miljarder kronor. Säljare är Riksbyggen.

Kontaktpersoner 1 kontaktperson

 • Presskontakt
 • Kommunikations- och marknadschef
 • mayidezjlewcinuae.suwetcttfaerlhstinrowbm@vgwiofllqihexjm.hrsenw
 • 031 788 70 21
 • 0735 24 50 81

Om Willhem

Willhem

Willhem är ett bostadsbolag med starkt fokus på hög kundservice och trygghet i boendemiljön. Våra fastigheter finns på utvalda tillväxtorter i Sverige. Huvudkontoret ligger i Göteborg. Med Första AP-fonden som ägare utvecklar vi ett långsiktigt och ansvarsfullt bostadsbolag. Läs mer på willhem.se.

Adress

 • Willhem
 • Vasagatan 45
 • 411 37 Göteborg