Gå direkt till innehåll

Nyhet -

Samverkan för ökad trygghet

I stadsdelarna Bergsjön och Biskopsgården deltar vi i olika samverkansprojekt tillsammans med Göteborgs stad och andra fastighetsägare.

”Bergsjön 2021” är ett av projekten som Willhem deltar i. Satsningen, som är en del av Göteborgs 400-årsjubileum 2021, syftar till att skapa ett tryggare Bergsjön. Detta görs bland annat genom att utveckla parkmiljöer och områden som upplevs otrygga.

“Bo bra i Biskopsgården” är en samverkansprocess mellan Västra Hisingens stadsdelsförvaltning, allmännyttiga bostadsbolag, privata fastighetsägare och polisen i Västra Hisingen. Målet är att de som bor i Biskopsgården ska känna stolthet över sin stadsdel, känna delaktighet och vilja bo kvar. Projektet har bland annat resulterat i Biskopsgårdens dag, trygghetsvandringar samt bättre belysning runt hållplatser.

För oss på Willhem känns det viktigt att arbeta med social hållbarhet och att ge något tillbaka till samhället där vi är verksamma. Läs mer om vårt hållbarhetsarbete på willhem.se/hallbarhet.

Ämnen

Kategorier

Regioner

Kontakter

Madeleine Wetterström

Madeleine Wetterström

Presskontakt Kommunikations- och marknadschef 031 788 70 21

Willhem

Willhem är ett bostadsbolag med starkt fokus på hög kundservice och trygghet i boendemiljön. Våra fastigheter finns på utvalda tillväxtorter i Sverige. Huvudkontoret ligger i Göteborg. Med Första AP-fonden som ägare utvecklar vi ett långsiktigt och ansvarsfullt bostadsbolag. Läs mer på willhem.se.

Willhem
Vasagatan 45
411 37 Göteborg
Sweden