Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Ett starkt 2020 för Willhem

Willhems års- och hållbarhetsredovisning för 2020 finns nu tillgänglig i digital form på willhem.se. I års- och hållbarhetsredovisningen summeras ett år som varit starkt med ökande driftnetto, stigande fastighetsvärden och nöjdare kunder.

  • Koncernens intäkter uppgick till 2 374 Mkr (2 256), vilket innebar en ökning med 5,2 procent. Driftnettot uppgick till 1 487 Mkr (1 368), en ökning med 8,7 procent. Driftnettoökningen i jämförbart fastighetsbestånd var 6,7 procent.
  • Marknadsvärdet på fastigheterna uppgick till 46 347 Mkr (40 075). Den orealiserade värdeutvecklingen på fastigheter uppgick till 2 639 Mkr (2 619), vilket motsvarar 6,0 procent. Under året har Willhem förvärvat fastigheter för totalt 2 405 Mkr (821).
  • Arbetet med ständiga förbättringar av servicen till hyresgästerna resulterade i en höjning av serviceindex med 2,3 procentenheter, från 79,1 till 81,4 procent, vilket är ett resultat av ett målmedvetet förbättringsarbete.
  • Willhem är fortsatt aktiva på kapitalmarknaden och bibehåller det utmärkta ratingbetyget A- Stable Outlook från Standard & Poor´s. Den totala finansieringen uppgick till 27 058 Mkr, varav obligationer 17 134 Mkr, certifikat 4 785 Mkr och banklån 5 139Mkr.
  • Willhem har under året förvärvat och tillträtt 754 lägenheter i Malmö, Helsingborg och Stockholm samt nyproduktionsprojekt i Eskilstuna och Malmö med totalt 337 lägenheter.
  • Under året har hela världen påverkats av en pandemi där viruset covid-19 spridit sig. Hittills har Willhems verksamhet påverkats i begränsad omfattning. Vår exponering mot särskilt utsatta branscher är låg. Det, tillsammans med Willhems finansiella styrka, gör att vi i dagsläget bedömer att pandemin får begränsad påverkan på bolaget.

En tryckt version kommer inom kort att finnas tillgänglig och går att beställa via info@willhem.se eller på telefon: 031-788 70 00. Läs hela Willhems års- och hållbarhetsredovisning här. 

Årsstämma kommer att hållas den 6 maj 2021.

Denna information är sådan som Willhem AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 22 april 2021 klockan 15.00.


Kontakt:

Heidi Bladh
Ekonomidirektör, Willhem
heidi.bladh@willhem.se
0709-22 3667

Mikael Granath
Vd, Willhem
mikael.granath@willhem.se
0705-771584

Ämnen

Regioner


Willhem är ett bostadsbolag med starkt fokus på hög kundservice och trygghet i boendemiljön. Våra fastigheter finns på utvalda tillväxtorter i Sverige. Huvudkontoret ligger i Göteborg. Med Första AP-fonden som ägare utvecklar vi ett långsiktigt och ansvarsfullt bostadsbolag. Läs mer på willhem.se.

Presskontakt

Madeleine Wetterström

Madeleine Wetterström

Presskontakt Kommunikations- och marknadschef 031 788 70 21

Willhem

Willhem är ett bostadsbolag med starkt fokus på hög kundservice och trygghet i boendemiljön. Våra fastigheter finns på utvalda tillväxtorter i Sverige. Huvudkontoret ligger i Göteborg. Med Första AP-fonden som ägare utvecklar vi ett långsiktigt och ansvarsfullt bostadsbolag. Läs mer på willhem.se.

Willhem
Vasagatan 45
411 37 Göteborg