Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Fortsatt stark utveckling för Willhem under 2014

Willhems årsredovisning för 2014 finns nu tillgänglig på willhem.se. I årsredovisningen summeras ett år som präglats av en positiv utveckling och ett förbättrat resultat.

Några viktiga händelser under 2014:

  • Koncernens intäkter uppgick till 1 277 Mkr, vilket innebär en ökning med 6 procent. Driftnettot ökade till 712 Mkr, en ökning med 10 procent. Driftnettoförbättringen i jämförbart bestånd var 6 procent. Marknadsvärdet på fastigheterna uppgick till 15 202 Mkr.
  • Willhem erhöll det starka ratingbetyget A- från Standard & Poor´s. Ett MTN-program (Medium Term Note-program) om 5 miljarder upprättades.
  • Som ett led i tillväxtstrategin förvärvades 1 060 lägenheter i Halmstad. Därmed nåddes den förvaltningsvolym som krävs för en långsiktig etablering lokalt, med uthyrning och förvaltning i egen regi.
  • Efterfrågan på Willhemlyftet har ökat och investeringstakten har varit högre än planerat. Totalt har 670 Willhemlyft genomförts under året.

En tryckt version av årsredovisningen kommer inom kort att finnas tillgänglig och går att beställa via e-post: info@willhem.se eller på telefon 031-788 70 00.

Läs hela Willhems årsredovisning här.

Ämnen

Regioner


Willhem är ett bostadsbolag med starkt fokus på hög kundservice och trygghet i boendemiljön. Våra fastigheter finns på utvalda tillväxtorter i Sverige. Huvudkontoret ligger i Göteborg. Med Första AP-fonden som ägare utvecklar vi ett långsiktigt och ansvarsfullt bostadsbolag. Läs mer på willhem.se

Kontakter

Madeleine Wetterström

Madeleine Wetterström

Presskontakt Kommunikations- och marknadschef 031 788 70 21

Willhem

Willhem är ett bostadsbolag som tror på idén om ett boende som människor längtar och vill hem till. Vi äger, utvecklar och förvaltar hyreslägenheter på utvalda tillväxtorter i Sverige. Varje dag arbetar vi långsiktigt med att skapa ett enkelt och tryggt boende som är bra för både hus och människor. Ägare är Första AP-fonden.

Willhem
Vasagatan 45
411 37 Göteborg
Sweden