Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Fortsatt starkt resultat trots utmaningar i omvärlden

Delårsrapport januari-september 2022:

  • Intäkterna ökade till 1 987 Mkr (1 860), motsvarande en ökning på 6,8 procent.
  • Driftnettot uppgick till 1 279 Mkr (1 170), en ökning med 9,3 procent. I jämförbart fastighetsbestånd ökade driftnettot med 4,4 procent.
  • Periodens orealiserade värdeförändring på fastigheter uppgick till 786 Mkr (4 558), vilket motsvarar en värdeökning på 1,3 procent (9,5). I tredje kvartalet har ingen värdeförändring skett.
  • Värdeförändringen på finansiella instrument uppgick till 1 798 Mkr (488).
  • Periodens resultat efter skatt uppgick till 2 712 Mkr (4 551).
  • Marknadsvärdet på fastigheterna var vid utgången av perioden 59 949 Mkr (51 299).
  • Under första halvåret har Willhem förvärvat 14 fastigheter i Göteborg, Helsingborg, Malmö och Stockholm för totalt 1 222 Mkr (236).
  • Investeringarna i fastighetsbeståndet uppgick till 1 381 Mkr (1 238), varav 835 Mkr (795) avser investeringar i befintliga fastigheter och 546 Mkr (443) avser nyproduktion.
  • Willhems långfristiga kreditbetyg A- med stabil outlook bekräftades i september 2022 av Kreditvärderingsinstitutet Standard & Poor’s (S&P) i en ny kreditrapport.

Kommentar från vd Mikael Granath:

” Trots utmaningar i omvärlden visar perioden på ett stabilt resultat. Driftnettot ökade med 9,3 procent och överskottsgraden uppgick till 64,4 procent. Värdeförändringen på fastigheterna uppgick till 786 Mkr och fastighetsvärdet är nu 59 949 Mkr. Den stigande inflationen och andra omvärldsfaktorer kommer dock att resultera i ökade förvaltnings- och räntekostnader framöver. Det skapar ett behov av en högre intäktsökning än normalt, vilket påverkar årets hyresförhandlingar. För att möta utmaningen med prisökningar och tillgång till byggmaterial har vi bildat ett eget bolag som ska köpa in och lagerhålla material till våra renoveringar. ”

Den 22 november kl. 10.00 presenterar Mikael Granath, vd och Peter Malmén, finansdirektör Willhems delårsrapport januari-september 2022 via en webbsändning.

Länk till webbsändning: Willhem Q3 Report 2022 (financialhearings.com)

För ytterligare information, kontakta:
Mikael Granath, vd, Willhem, mikael.granath@willhem.se, tel: 0705 77 15 84
Peter Malmén, finansdirektör och vice vd Willhem, peter.malmen@willhem.se, tel: 0705 68 31 83

Denna information är sådan som Willhem AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 22 november 2022 klockan 9.00.

Ämnen

Regioner


Willhem är ett bostadsbolag med starkt fokus på hög kundservice och trygghet i boendemiljön. Våra fastigheter finns på utvalda tillväxtorter i Sverige. Huvudkontoret ligger i Göteborg. Med Första AP-fonden som ägare utvecklar vi ett långsiktigt och ansvarsfullt bostadsbolag. Läs mer på willhem.se.

Kontakter

Madeleine Wetterström

Madeleine Wetterström

Presskontakt Kommunikations- och marknadschef 031 788 70 21

Willhem

Willhem är ett bostadsbolag som tror på idén om ett boende som människor längtar och vill hem till. Vi äger, utvecklar och förvaltar hyreslägenheter på utvalda tillväxtorter i Sverige. Varje dag arbetar vi långsiktigt med att skapa ett enkelt och tryggt boende som är bra för både hus och människor. Ägare är Första AP-fonden.

Willhem
Vasagatan 45
411 37 Göteborg
Sweden