Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Fortsatt tillväxt under tredje kvartalet

Willhems delårsrapport januari - september 2015:

  • Intäkterna ökade till 1 015 Mkr (943), en ökning med 8 procent.
  • Den ekonomiska uthyrningsgraden för bostäder uppgick till 99 procent (99) och som helhet till 98 procent (98).
  • Driftnettot uppgick till 577 Mkr (543), en ökning med 6 procent.
  • Periodens orealiserade värdeförändring på fastigheter uppgick till 253 Mkr (95), vilket motsvarar en värdeökning på 1,6 procent (0,7). Realiserad värdeförändring uppgick till 37 Mkr (5).
  • Rörelseresultatet uppgick till 829 Mkr (614).
  • Den orealiserade värdeförändringen på finansiella instrument uppgick till 14 Mkr (-306).
  • Resultat före skatt uppgick till 666 Mkr (-16).
  • Marknadsvärdet på fastigheterna uppgick till 16 028 Mkr (15 202).
  • Under perioden har 523 lägenheter i Göteborg och 46 lägenheter i Malmö förvärvats till ett fastighetsvärde om 554 Mkr. Avtal har tecknats om förvärv av 610 lägenheter i Helsingborg med tillträde 1 oktober.
  • I Borås har en fastighet som innehåller lokaler avyttrats. I Ulricehamn, Malmö och Karlstad har totalt 357 lägenheter avyttrats. Totalt fastighetsvärde för avyttrade fastigheter uppgick till 306 Mkr.


Kommentar från vd Mikael Granath:
"
Efterfrågan på boende där Willhem har fastigheter är fortsatt stark. Vår avsikt är att växa och vi utvärderar kontinuerligt nya investeringsmöjligheter. Under perioden har 569 lägenheter i Göteborg och Malmö förvärvats. Avtal har tecknats om förvärv av 610 lägenheter i Helsingborg med tillträde 1 oktober. Utöver detta pågår en inventering av möjliga byggrätter i vår fastighetsportfölj i syfte att skapa möjligheter till förtätning genom nyproduktion. 2015 har utvecklats positivt och vi ser fram emot en lika positiv fortsättning."

Ämnen

Kategorier

Regioner


Willhem är ett bostadsbolag med starkt fokus på hög kundservice och trygghet i boendemiljön. Våra fastigheter finns på utvalda tillväxtorter i Sverige. Huvudkontoret ligger i Göteborg. Med Första AP-fonden som ägare utvecklar vi ett långsiktigt och ansvarsfullt bostadsbolag. Läs mer på willhem.se.

Kontakter

Madeleine Wetterström

Madeleine Wetterström

Presskontakt Kommunikations- och marknadschef 031 788 70 21

Willhem

Willhem är ett bostadsbolag som tror på idén om ett boende som människor längtar och vill hem till. Vi äger, utvecklar och förvaltar hyreslägenheter på utvalda tillväxtorter i Sverige. Varje dag arbetar vi långsiktigt med att skapa ett enkelt och tryggt boende som är bra för både hus och människor. Ägare är Första AP-fonden.

Willhem
Vasagatan 45
411 37 Göteborg
Sweden