Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Stark driftnettoutveckling för Willhem

Willhems delårsrapport januari-mars 2016:

  • Intäkterna ökade till 361 Mkr (337), en ökning med 7 procent.
  • Den ekonomiska uthyrningsgraden för bostäder uppgick till 99,7 procent (99,7) och som helhet till 99 procent (98).
  • Driftnettot uppgick till 173 Mkr (155), en ökning med 12 procent. Ökningen i jämförbart fastighetsbestånd var cirka 7 procent.
  • Periodens orealiserade värdeförändring på fastigheter uppgick till 96 Mkr (53), vilket motsvarar en värdeökning på 0,5 procent (0,3). Realiserad värdeförändring uppgick till 9 Mkr (-).
  • Rörelseresultatet uppgick till 266 Mkr (196).
  • Den orealiserade värdeförändringen på finansiella instrument uppgick till -83 Mkr (-46).
  • Resultat efter skatt uppgick till 108 Mkr (65).
  • Marknadsvärdet på fastigheterna var vid utgången av perioden 18 301 Mkr (18 203).
  • Efter perioden, i april tecknades avtal om förvärv av 4 302 lägenheter till ett fastighetsvärde om 5 000 Mkr. Fastigheterna är belägna i Göteborgsområdet, Borås, Skövde, Trollhättan, Lysekil och Karlstad. Tillträde beräknas ske den 30 september. Styrelsen föreslår, med anledning av förvärvet, att tidigare beslutad utdelning inte görs.


Kommentar från vd Mikael Granath:

”Vi ser en fortsatt stark efterfrågan på de marknader där vi har bostäder och planerar nu för kommande nyproduktionsprojekt. Dessa omfattar cirka 120 bostäder fördelat på tre orter. Vi följer vår tillväxtstrategi, och ingick i april avtal om att förvärva 4 302 lägenheter i västra Sverige. Detta innebär att vi bland annat växer stort i Borås och Göteborg. Investeringstakten i beståndet är fortsatt hög. Med nuvarande förutsättningar ser framtiden ljus ut för Willhem.”   

Ämnen

Kategorier

Regioner


Willhem är ett bostadsbolag med starkt fokus på hög kundservice och trygghet i boendemiljön. Våra fastigheter finns på utvalda tillväxtorter i Sverige. Huvudkontoret ligger i Göteborg. Med Första AP-fonden som ägare utvecklar vi ett långsiktigt och ansvarsfullt bostadsbolag. Läs mer på willhem.se.

Kontakter

Madeleine Wetterström

Madeleine Wetterström

Presskontakt Kommunikations- och marknadschef 031 788 70 21

Willhem

Willhem är ett bostadsbolag med starkt fokus på hög kundservice och trygghet i boendemiljön. Våra fastigheter finns på utvalda tillväxtorter i Sverige. Huvudkontoret ligger i Göteborg. Med Första AP-fonden som ägare utvecklar vi ett långsiktigt och ansvarsfullt bostadsbolag. Läs mer på willhem.se.

Willhem
Vasagatan 45
411 37 Göteborg
Sweden