Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Stark period med ökande driftnetto och värdetillväxt

Willhems delårsrapport januari-mars 2021 är nu publicerad:

  • Intäkterna ökade till 615 Mkr (582), motsvarande en ökning på 5,7 procent.
  • Driftnettot uppgick till 353 Mkr (330), en ökning med 7,0 procent. Ökningen i jämförbart fastighetsbestånd var 4,1 procent.
  • Kvartalets orealiserade värdeförändring på fastigheter uppgick till 1 918 Mkr (179), vilket motsvarar en värdeökning på 4,1 procent (0,4).
  • Värdeförändringen på finansiella instrument uppgick till 386 Mkr (-363).
  • Resultat efter skatt uppgick till 1 886 Mkr (201).
  • Marknadsvärdet på fastigheterna var vid utgången av perioden 48 829 Mkr (41 170).
  • Under kvartalet har Willhem förvärvat fastigheter för totalt 185 Mkr (662).
  • Investeringarna i fastighetsbeståndet uppgick till 379 Mkr (254), varav 231 Mkr (204) avser investeringar i befintliga fastigheter och 148 Mkr (50) avser nyproduktion.
  • Under ett år har hela världen påverkats av en pandemi där viruset covid-19 spridit sig. Hittills har Willhems verksamhet påverkats i begränsad omfattning. Vår exponering mot särskilt utsatta branscher är låg. Det, tillsammans med Willhems finansiella styrka, gör att vi i dagsläget bedömer att pandemin får begränsad påverkan på bolaget.

Kommentar från vd Mikael Granath:

Vi har haft en positiv utveckling av driftnettot under första kvartalet som bland annat beror på en stabil intäktsutveckling och god kostnadsstyrning. Värdeutvecklingen är stark för att vara ett första kvartal och uppgick till 1 918 Mkr. Marknadsvärdet uppgick till 48 829 Mkr. Vi har fortsatt växa i Stockholm och förvärvat 292 lägenheter i Haninge samt 46 lägenheter i Malmö. I februari hade vi glädjen att ta emot pris för vårt ökande serviceindex och dessutom en särskild utmärkelse för att ha bidragit till att göra ett avtryck i branschen.”


För ytterligare information, kontakta:

Mikael Granath
Vd, Willhem
mikael.granath@willhem.se
0705-77 15 84

Heidi Bladh
Ekonomidirektör, Willhem
heidi.bladh@willhem.se
0709-22 36 67


Denna information är sådan som Willhem AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 7 maj 2021 klockan 08.00.

Ämnen

Regioner


Willhem är ett bostadsbolag med starkt fokus på hög kundservice och trygghet i boendemiljön. Våra fastigheter finns på utvalda tillväxtorter i Sverige. Huvudkontoret ligger i Göteborg. Med Första AP-fonden som ägare utvecklar vi ett långsiktigt och ansvarsfullt bostadsbolag. Läs mer på willhem.se.

Presskontakt

Madeleine Wetterström

Madeleine Wetterström

Presskontakt Kommunikations- och marknadschef 031 788 70 21

Willhem

Willhem är ett bostadsbolag med starkt fokus på hög kundservice och trygghet i boendemiljön. Våra fastigheter finns på utvalda tillväxtorter i Sverige. Huvudkontoret ligger i Göteborg. Med Första AP-fonden som ägare utvecklar vi ett långsiktigt och ansvarsfullt bostadsbolag. Läs mer på willhem.se.

Willhem
Vasagatan 45
411 37 Göteborg