Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Stark period med ökande driftnetto och värdetillväxt

Delårsrapport januari-september 2021:

  • Intäkterna ökade till 1 860 Mkr (1 771), motsvarande en ökning på 5,0 procent.
  • Driftnettot uppgick till 1 170 Mkr (1 132), en ökning med 3,4 procent.
  • Periodens orealiserade värdeförändring på fastigheter uppgick till 4 558 Mkr (1 255), vilket motsvarar en värdeökning på 9,5 procent (3,0).
  • Värdeförändringen på finansiella instrument uppgick till 488 Mkr (-421).
  • Resultat efter skatt uppgick till 4 551 Mkr (1 431).
  • Marknadsvärdet på fastigheterna var vid utgången av perioden 52 299 Mkr (43 216).
  • Under perioden har Willhem förvärvat fem fastigheter för totalt 236 Mkr (950).
  • Investeringarna i fastighetsbeståndet uppgick till 1 238 Mkr (936), varav 795 Mkr (742) avser investeringar i befintliga fastigheter och 443 Mkr (194) avser nyproduktion.
  • I slutet på september lättade restriktionerna i Sverige avseende covid-19. Willhems exponering mot utsatta branscher är låg och tillsammans med vår finansiella styrka, har pandemin fått begränsad påverkan på bolaget.

Kommentar från vd Mikael Granath:

”Vi kan konstatera att värdetillväxten i bolaget har varit ovanligt stark under årets nio första månader. Intäktsflödena är stabila och driftnettot ökade med 3,4 procent. Vi har vuxit med närmare 300 lägenheter i Stockholm, 57 lägenheter i Malmö samt en byggrätt i Göteborg. Inom vår nyproduktion är det hög aktivitet och 1 520 lägenheter är under produktion. Dessutom står vi nu redo att producera hyresrätter i Linköping enligt vår nya utvecklingssatsning Enkla hem.”


För ytterligare information, kontakta:

Mikael Granath
Vd, Willhem
mikael.granath@willhem.se
0705-77 15 84

Heidi Bladh
Ekonomidirektör, Willhem
heidi.bladh@willhem.se
0709-22 36 67

Denna information är sådan som Willhem AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 19 november 2021 klockan 08.00 CET.

Ämnen

Regioner


Willhem är ett bostadsbolag med starkt fokus på hög kundservice och trygghet i boendemiljön. Våra fastigheter finns på utvalda tillväxtorter i Sverige. Huvudkontoret ligger i Göteborg. Med Första AP-fonden som ägare utvecklar vi ett långsiktigt och ansvarsfullt bostadsbolag. Läs mer på willhem.se.

Kontakter

Madeleine Wetterström

Madeleine Wetterström

Presskontakt Kommunikations- och marknadschef 031 788 70 21

Willhem

Willhem är ett bostadsbolag som tror på idén om ett boende som människor längtar och vill hem till. Vi äger, utvecklar och förvaltar hyreslägenheter på utvalda tillväxtorter i Sverige. Varje dag arbetar vi långsiktigt med att skapa ett enkelt och tryggt boende som är bra för både hus och människor. Ägare är Första AP-fonden.

Willhem
Vasagatan 45
411 37 Göteborg
Sweden