Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Stark värdeutveckling och hög utvecklingstakt hos Willhem

Willhems årsredovisning för 2015 finns nu tillgänglig i digital form på willhem.se. Året som gått kännetecknas av en mycket stark värdeutveckling, fortsatt tillväxt och hög utvecklingstakt.


Några viktiga händelser under 2015:

  • Koncernens intäkter uppgick till 1 375 Mkr, vilket innebär en ökning med 8 procent. Driftnettoökningen i jämförbart fastighetsbestånd var 4 procent. Marknadsvärdet på fastigheterna uppgick till 18 203 Mkr. Den orealiserade värdeutvecklingen uppgick till 1 721 Mkr, vilket motsvarar 10,3 procent.
  • Som ett led i tillväxtstrategin har Willhem förvärvat fastigheter i Göteborg, Helsingborg och Malmö med sammanlagt 1 179 lägenheter till ett värde om 1 100 Mkr. Vidare har avtal tecknats om förvärv av 505 lägenheter i Helsingborg och Malmö. Beslut togs om att starta ett första nyproduktionsprojekt på egen mark i Jönköping.
  • Med stöd av det starka ratingbetyget A- från Standard & Poor´s genomfördes två obligationsemissioner på 2 000 Mkr respektive 1 050 Mkr.


En tryckt version av årsredovisningen kommer inom kort att finnas tillgänglig och går att beställa via info@willhem.se eller på telefon: 031-788 70 00.


Läs hela Willhems årsredovisning här


För ytterligare information, kontakta:

Heidi Bladh
Ekonomidirektör, Willhem
E-post: heidi.bladh@willhem.se
Tfn: 0709 22 36 67

Ämnen

Kategorier

Regioner


Willhem är ett bostadsbolag med starkt fokus på hög kundservice och trygghet i boendemiljön. Våra fastigheter finns på utvalda tillväxtorter i Sverige. Huvudkontoret ligger i Göteborg. Med Första AP-fonden som ägare utvecklar vi ett långsiktigt och ansvarsfullt bostadsbolag. Läs mer på willhem.se.

Presskontakt

Madeleine Wetterström

Madeleine Wetterström

Presskontakt Kommunikations- och marknadschef 031 788 70 21

Willhem

Willhem är ett bostadsbolag med starkt fokus på hög kundservice och trygghet i boendemiljön. Våra fastigheter finns på utvalda tillväxtorter i Sverige. Huvudkontoret ligger i Göteborg. Med Första AP-fonden som ägare utvecklar vi ett långsiktigt och ansvarsfullt bostadsbolag. Läs mer på willhem.se.

Willhem
Vasagatan 45
411 37 Göteborg