Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Starka siffror i första kvartalet

Willhems delårsrapport januari-mars 2020:

  • Intäkterna ökade till 582 Mkr (561), motsvarande en ökning på 3,7 procent.
  • Driftnettot uppgick till 330 Mkr (301), en ökning med 9,6 procent. Ökningen i jämförbart fastighetsbestånd var 8,8 procent.
  • Marknadsvärdet på fastigheterna var vid utgången av perioden 41 170 Mkr (37 581).
  • Periodens orealiserade värdeförändring på fastigheter uppgick till 179 Mkr (517), vilket motsvarar en värdeökning på 0,4 procent (1,4).
  • Värdeförändringen på finansiella instrument uppgick till -363 Mkr (-204).
  • Resultat efter skatt uppgick till 201 Mkr (305).
  • Willhem har under perioden förvärvat 10 lägenheter i Helsingborg samt 17 lägenheter i Malmö. Avtal har tecknats om förvärv av 870 nyproducerade lägenheter i Stockholm. Affären omfattar sex hyresrättsprojekt varav två tillträddes i februari. Avtalat fastighetsvärde uppgick till drygt 2 mdr.
  • I början av 2020 har hela världen påverkats av en pandemi där covid-19 spridit sig. Det är i dagsläget svårt att förutse alla konsekvenser. Willhems huvudsakliga verksamhet är uthyrning av bostäder vilket innebär att exponeringen mot särskilt utsatta branscher bedöms vara låg. Det, tillsammans med Willhems finansiella styrka, gör att vi bedömer att pandemin får en begränsad påverkan på bolaget.
  • Med anledning av rådande omständigheterna och för att göra bolaget än starkare finansiellt, har styrelsen tidigare beslutat att återta förslaget om utdelning på 0,65 kr per aktie.

Kommentar från vd Mikael Granath:

Trots den oroliga tid vi befinner oss i med anledning av Coronapandemin har det första kvartalet uppvisat fina siffror. Driftnettot ökade med 9,6 procent och ökningen i jämförbart fastighetsbestånd var 8,8 procent. Verksamheten har hittills bara påverkats marginellt av krisen, men vi har en fortsatt hög krisberedskap och ser över såväl kassaflöden som finansiering. Under perioden har vi avtalat om förvärv att ett bostadsbestånd med 870 nyproducerade lägenheter i Stockholmsområdet och genomfört mindre fastighetsaffärer i Malmö och Helsingborg. I februari kunde vi fira att vi ännu en gång fick ta emot priset Kundkristallen för bästa ökning av serviceindex.”

För ytterligare information, kontakta:

Mikael Granath
Vd, Willhem
mikael.granath@willhem.se
0705-77 15 84

Heidi Bladh
Ekonomidirektör, Willhem
heidi.bladh@willhem.se
0709-22 36 67


Denna information är sådan som Willhem AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 7 maj 2020 klockan 9.00.

Ämnen

Regioner


Willhem är ett bostadsbolag med starkt fokus på hög kundservice och trygghet i boendemiljön. Våra fastigheter finns på utvalda tillväxtorter i Sverige. Huvudkontoret ligger i Göteborg. Med Första AP-fonden som ägare utvecklar vi ett långsiktigt och ansvarsfullt bostadsbolag. Läs mer på willhem.se.

Presskontakt

Madeleine Wetterström

Madeleine Wetterström

Presskontakt Kommunikations- och marknadschef 031 788 70 21

Willhem

Willhem är ett bostadsbolag med starkt fokus på hög kundservice och trygghet i boendemiljön. Våra fastigheter finns på utvalda tillväxtorter i Sverige. Huvudkontoret ligger i Göteborg. Med Första AP-fonden som ägare utvecklar vi ett långsiktigt och ansvarsfullt bostadsbolag. Läs mer på willhem.se.

Willhem
Vasagatan 45
411 37 Göteborg