Gå direkt till innehåll
Starkt första halvår för Willhem trots osäkrare omvärld

Pressmeddelande -

Starkt första halvår för Willhem trots osäkrare omvärld

Delårsrapport januari-juni 2022:

  • Intäkterna ökade till 1 318 Mkr (1 237), motsvarande en ökning på 6,5 procent.
  • Driftnettot uppgick till 820 Mkr (747), en ökning med 9,8 procent. I jämförbart fastighetsbestånd ökade driftnettot med 5,0 procent.
  • Periodens orealiserade värdeförändring på fastigheter uppgick till 751 Mkr (2 886), vilket motsvarar en värdeökning på 1,3 procent (6,1).
  • Värdeförändringen på finansiella instrument uppgick till 1 513 Mkr (376).
  • Periodens resultat efter skatt uppgick till 2 203 Mkr (2 907).
  • Marknadsvärdet på fastigheterna var vid utgången av perioden 59 375 Mkr (50 265).
  • Under första halvåret har Willhem förvärvat 13 fastigheter i Göteborg, Helsingborg och Stockholm för totalt 1 181 Mkr (236).
  • Investeringarna i fastighetsbeståndet uppgick till 883 Mkr (798), varav 524 Mkr (498) avser investeringar i befintliga fastigheter och 359 Mkr (300) avser nyproduktion.


Kommentar från vd Mikael Granath

”Det har varit en utmanande tid med stora påfrestningar för samhälle och ekonomi. För vår egen del har vi påverkats i begränsad omfattning under första halvåret. Men den pågående förändringen skapar nya förutsättningar för finans- och fastighetsmarknaden. Med vårt starka kreditbetyg A- fortsätter vi vara aktiva på certifikat- och obligationsmarknaden. Våra intäktsflöden är fortsatt stabila och driftnettot ökade med 9,8 procent. I jämförbart bestånd ökade driftnettot med 5,0 procent.”

Den 26 augusti kl. 09.30 presenterar Mikael Granath, vd och Peter Malmén, finansdirektör och vice vd, Willhems delårsrapport januari-juni 2022 via en webbsänd telefonkonferens.

Länk till webbsändning:
https://tv.streamfabriken.com/willhem-q2-2022

Telefonkonferens: SE: +46 850 516 386

För ytterligare information, kontakta:
Mikael Granath, vd, Willhem, mikael.granath@willhem.se, tel: 0705 77 15 84
Peter Malmén, finansdirektör och vice vd Willhem, peter.malmen@willhem.se, tel: 0705 68 31 83

Denna information är sådan som Willhem AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 25 augusti 2022 klockan 15.00 CEST.

Ämnen

Regioner


Willhem är ett bostadsbolag med starkt fokus på hög kundservice och trygghet i boendemiljön. Våra fastigheter finns på utvalda tillväxtorter i Sverige. Huvudkontoret ligger i Göteborg. Med Första AP-fonden som ägare utvecklar vi ett långsiktigt och ansvarsfullt bostadsbolag. Läs mer på willhem.se.

Kontakter

Madeleine Wetterström

Madeleine Wetterström

Presskontakt Kommunikations- och marknadschef 031 788 70 21

Willhem

Willhem är ett bostadsbolag med starkt fokus på hög kundservice och trygghet i boendemiljön. Våra fastigheter finns på utvalda tillväxtorter i Sverige. Huvudkontoret ligger i Göteborg. Med Första AP-fonden som ägare utvecklar vi ett långsiktigt och ansvarsfullt bostadsbolag. Läs mer på willhem.se.

Willhem
Vasagatan 45
411 37 Göteborg
Sweden