Gå direkt till innehåll
Svagare start på året men fortsatt ökat driftnetto

Pressmeddelande -

Svagare start på året men fortsatt ökat driftnetto

Delårsrapport januari-mars 2023:

  • Intäkterna ökade till 699 Mkr (655), det motsvarar en ökning på 6,7 procent.
  • Driftnettot uppgick till 395 Mkr (376), en ökning med 5,1 procent. I jämförbart fastighetsbestånd ökade driftnettot med 0,9 procent.
  • Periodens orealiserade värdeförändring på fastigheter uppgick till –2 108 Mkr (689), vilket motsvarar en värdenedgång på –3,5 procent (1,2).
  • Värdeförändringen på finansiella instrument uppgick till –389 Mkr (904).
  • Periodens resultat efter skatt uppgick till –1 753 Mkr (1 383).
  • Marknadsvärdet på fastigheterna var vid utgången av perioden 58 138 Mkr (58 729).
  • Investeringarna i fastighetsbeståndet uppgick till 355 Mkr (413), varav 209 Mkr (254) avser investeringar i befintliga fastigheter och 146 Mkr (159) avser nyproduktion.
  • Hållbarhetsarbetet håller fortsatt hög takt, inte minst med att minska verksamhetens utsläpp i enlighet med framtagen klimatfärdplan.
  • I början av maj fick Willhem återigen bekräftat sin rating A- av Standard & Poor´s.

Kommentar från vd Mikael Granath:

”Inledningen på året har innehållit många utmaningar och vi gör ett första kvartal som har ett svagare ekonomiskt utfall än planerat. Det beror på uteblivna hyresintäkter på grund av utdragna hyresförhandlingar och kostnadsökningar. Transaktionsmarknaden har varit avvaktande och avkastningskraven är på väg upp och fastighetsvärdet har minskat med 3,5 procent. I början av maj fick vi återigen bekräftat vår starka rating A- av Standard & Poor´s, vilket ger oss fortsatt bra möjligheter att finansiera oss på kapitalmarknaden.”

Den 12 maj kl. 10.00 presenterar Mikael Granath, vd och Peter Malmén, finansdirektör Willhems delårsrapport januari-mars 2023 via en webbsändning.

Länk till webbsändning: Willhem Q1 Report 2023 (financialhearings.com)


För ytterligare information, kontakta:

Mikael Granath
Vd, Willhem
mikael.granath@willhem.se
0705-77 15 84

Peter Malmén
Finansdirektör, Willhem
peter.malmen@willhem.se
0705-68 31 83

Denna information är sådan som Willhem AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 12 maj 2023 klockan 9.00 CEST.

Ämnen

Regioner


Willhem är ett bostadsbolag med starkt fokus på hög kundservice och trygghet i boendemiljön. Våra fastigheter finns på utvalda tillväxtorter i Sverige. Huvudkontoret ligger i Göteborg. Med Första AP-fonden som ägare utvecklar vi ett långsiktigt och ansvarsfullt bostadsbolag. Läs mer på willhem.se.

Kontakter

Madeleine Wetterström

Madeleine Wetterström

Presskontakt Kommunikations- och marknadschef 031 788 70 21

Willhem

Willhem är ett bostadsbolag som tror på idén om ett boende som människor längtar och vill hem till. Vi äger, utvecklar och förvaltar hyreslägenheter på utvalda tillväxtorter i Sverige. Varje dag arbetar vi långsiktigt med att skapa ett enkelt och tryggt boende som är bra för både hus och människor. Ägare är Första AP-fonden.

Willhem

Vasagatan 45
411 37 Göteborg
Sweden