Gå direkt till innehåll
Willhem fortsätter satsa för ett tryggare Göteborg

Pressmeddelande -

Willhem fortsätter satsa för ett tryggare Göteborg

Willhem blir det första bostadsbolaget i Göteborg att använda EMBRACE som är ett system för brottsförebyggande och trygghetsfrämjande arbete. Det är bara ett av Willhems senaste trygghetsskapande initiativ.

Systemet EMBRACE används i samverkan mellan bland annat kommunen, polismyndigheten och olika verksamheter. Willhem blir det första bostadsbolaget i Göteborg som ansluter sig och kan på så sätt rapportera in händelser som sker i bostadsområdena. Det kan vara oroligheter på gården, mopedåkning, inbrott eller liknande.

– Det är positivt att vi får fler verktyg för att jobba med tryggheten i våra områden i Göteborg. Vi är öppna för att prova på nya lösningar för att komma till rätta med trygghetsfrågan. Tack vare inrapporterade händelser i EMBRACE kan vi ta fram information om var problembilder uppstår och se om våra insatser ger önskad effekt, säger Nina Dalvin, fastighetsförvaltare på Willhem i Göteborg.

Trygga trappan

Ytterligare ett steg i Willhems trygghetsarbete är ett utökat samarbete med polisen genom projektet Trygga trappan som ska se till att obehöriga inte ska vistas i trapphusen.

– Det innebär att de som inte har anledning att vara i huset och som skapar ordningsproblem riskerar att bli anmälda för olaga intrång, vilket kan leda till böter. Vi har satt upp information om detta i trapphusen och vi hoppas att hyresgästerna ska uppleva en ökad trygghet, säger Nina Dalvin.

Handslag för Biskopsgården

Willhem är även en av aktörerna i Handslag för Biskopsgården som är ett samarbete mellan Volvokoncernen, Framtidenkoncernen, Business Region Göteborg. Målet är att Biskopsgården inte längre ska vara ett särskilt utsatt område, utan istället präglas av framtidstro och entreprenörskap.

– För att kunna göra skillnad och åstadkomma trygghet måste vi arbeta tillsammans. Vi är starka aktörer som kan göra mycket gemensamt för att utveckla stadsdelen, säger Nina Dalvin.


Ämnen

Kategorier

Regioner


Willhem är ett bostadsbolag med starkt fokus på hög kundservice och trygghet i boendemiljön. Våra fastigheter finns på utvalda tillväxtorter i Sverige. Huvudkontoret ligger i Göteborg. Med Första AP-fonden som ägare utvecklar vi ett långsiktigt och ansvarsfullt bostadsbolag. Läs mer på willhem.se.

Kontakter

Madeleine Wetterström

Madeleine Wetterström

Presskontakt Kommunikations- och marknadschef 031 788 70 21

Willhem

Willhem är ett bostadsbolag som tror på idén om ett boende som människor längtar och vill hem till. Vi äger, utvecklar och förvaltar hyreslägenheter på utvalda tillväxtorter i Sverige. Varje dag arbetar vi långsiktigt med att skapa ett enkelt och tryggt boende som är bra för både hus och människor. Ägare är Första AP-fonden.

Willhem
Vasagatan 45
411 37 Göteborg
Sweden