Gå direkt till innehåll
Willhem står stabilt och redovisar ett ökat driftnetto

Pressmeddelande -

Willhem står stabilt och redovisar ett ökat driftnetto

Willhems delårsrapport januari-juni 2023:

  • Intäkterna ökade till 1 417 Mkr (1 318), det motsvarar en ökning på 7,5 procent.
  • Driftnettot uppgick till 900 Mkr (820), en ökning med 9,8 procent. I jämförbart fastighetsbestånd ökade driftnettot med 5,8 procent.
  • Periodens orealiserade värdeförändring på fastigheter uppgick till –3 819 Mkr (751), vilket motsvarar en värdenedgång på –6,3 procent (1,3).
  • Värdeförändringen på finansiella instrument uppgick till –261 Mkr (1 513).
  • Periodens resultat efter skatt uppgick till –2 820 Mkr (2 203).
  • Marknadsvärdet på fastigheterna var vid utgången av perioden 56 858 Mkr (59 375).
  • Investeringarna i fastighetsbeståndet uppgick till 786 Mkr (883), varav 403 Mkr (524) avser investeringar i befintliga fastigheter och 383 Mkr (359) avser nyproduktion.
  • Hållbarhetsarbetet håller fortsatt hög takt, inte minst med att minska verksamhetens utsläpp i enlighet med framtagen klimatfärdplan.
  • I början av maj fick Willhem återigen bekräftat sin rating A- av Standard & Poor’s

Kommentar från vd Mariette Hilmersson:

” Efter en svagare inledning under första kvartalet ser vi nu att resultatet återhämtar sig. Det beror i första hand på att årets hyreshöjningar börjar slå igenom på intäktssidan samt att de investeringar vi gör i fastighetsbeståndet ger resultat. Driftnettot ökade med 9,8 procent gentemot föregående år. I jämförbart fastighetsbestånd var ökningen 5,8 procent högre än föregående år. Värdeförändringen på fastigheter uppgick till -3 819 Mkr och fastighetsvärdet uppgick till 56 858 Mkr. Som nytillträdd vd ser jag verkligen fram emot att få leda Willhem. Vi står på en stabil grund och utifrån den går det att bygga högt. ”

Den 24 augusti kl. 15.00 presenterar Mariette Hilmersson, vd och Peter Malmén, finansdirektör Willhems delårsrapport januari-juni 2023 via en webbsändning.

Länk till webbsändning: https://financialhearings.com/event/46428

För ytterligare information, kontakta:

Mariette Hilmersson
Vd, Willhem
mariette.hilmersson@willhem.se
0739-42 09 02

Peter Malmén
Finansdirektör, Willhem
peter.malmen@willhem.se
0705-68 31 83

Denna information är sådan som Willhem AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 24 augusti 2023 klockan 14.30 CEST.

Ämnen

Regioner


Willhem är ett bostadsbolag med starkt fokus på hög kundservice och trygghet i boendemiljön. Våra fastigheter finns på utvalda tillväxtorter i Sverige. Huvudkontoret ligger i Göteborg. Med Första AP-fonden som ägare utvecklar vi ett långsiktigt och ansvarsfullt bostadsbolag. Läs mer på willhem.se.

Kontakter

Madeleine Wetterström

Madeleine Wetterström

Presskontakt Kommunikations- och marknadschef 031 788 70 21

Willhem

Willhem är ett bostadsbolag som tror på idén om ett boende som människor längtar och vill hem till. Vi äger, utvecklar och förvaltar hyreslägenheter på utvalda tillväxtorter i Sverige. Varje dag arbetar vi långsiktigt med att skapa ett enkelt och tryggt boende som är bra för både hus och människor. Ägare är Första AP-fonden.

Willhem
Vasagatan 45
411 37 Göteborg
Sweden