Gå direkt till innehåll
Tegelverket, en temporär vägg av återbrukat tegel från Brukspecialisten som grafittimålats av konstnären Jonathan ”Ollio” Josefsson. Fotograf: Jonatan Samsonowitz, Business Region Göteborg.
Tegelverket, en temporär vägg av återbrukat tegel från Brukspecialisten som grafittimålats av konstnären Jonathan ”Ollio” Josefsson. Fotograf: Jonatan Samsonowitz, Business Region Göteborg.

Pressmeddelande -

Willhem utökar sitt hållbarhetsengagemang

Willhem ansluter sig till Handslaget, som är Business Region Göteborgs initiativ för att nå en cirkulär byggbransch i regionen. Satsningen är ett led i Willhems hållbarhetsarbete.

För ett cirkulärt byggande i Göteborg

Avsikten med Handslaget är att öka återbruk och andra cirkulära lösningar vid både ny- och ombyggnation. Göteborgs Stad samt en stor del av regionens offentliga och privata fastighetsägare har därför tecknat en avsiktsförklaring om cirkulärt byggande. Willhem är det senaste bolaget att ansluta sig.

– Återbruk är en viktig fråga för oss och vi jobbar aktivt mot de mål som vi har satt upp inom detta område. En viktig faktor för att lyckas tror vi är erfarenhetsutbyte och att gemensamt jobba med de logistiska utmaningar som finns idag, vilket gör denna avsiktsförklaring till ett mycket bra initiativ, säger Christian Forsell, IR- och hållbarhetsansvarig på Willhem.

Avsiktsförklaringen

Avsiktsförklaringen innehåller en lång rad löften som ska vara genomförda 2024. Det handlar bland annat om att dela erfarenheter och goda exempel samt att utveckla kompentensen inom området. Siktet är inställt på att etablera en återbruksmarknad till 2025, med fler mellanlager för återbruksmaterial, nya aktörer och långt fler produkter och tjänster för cirkulär byggnation än vad som finns idag.

Läs mer om Handslaget på Business region Göteborgs hemsida

Willhems mål för återbruk

  • Andel rivningsmaterial till återbruk >30% år 2030
  • Återbrukat material används i 30% av alla projekt 2030


Ämnen

Kategorier

Regioner


Willhem är ett bostadsbolag med starkt fokus på hög kundservice och trygghet i boendemiljön. Våra fastigheter finns på utvalda tillväxtorter i Sverige. Huvudkontoret ligger i Göteborg. Med Första AP-fonden som ägare utvecklar vi ett långsiktigt och ansvarsfullt bostadsbolag. Läs mer på willhem.se.

Kontakter

Madeleine Wetterström

Madeleine Wetterström

Presskontakt Kommunikations- och marknadschef 031 788 70 21

Willhem

Willhem är ett bostadsbolag som tror på idén om ett boende som människor längtar och vill hem till. Vi äger, utvecklar och förvaltar hyreslägenheter på utvalda tillväxtorter i Sverige. Varje dag arbetar vi långsiktigt med att skapa ett enkelt och tryggt boende som är bra för både hus och människor. Ägare är Första AP-fonden.

Willhem
Vasagatan 45
411 37 Göteborg
Sweden