Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Willhems års- och hållbarhetsredovisning 2021

Willhems års- och hållbarhetsredovisning för 2021 finns nu tillgänglig i digital form på willhem.se. I årsredovisningen summeras ett år som varit starkt med ökande driftnetto och kraftig värdeutveckling.

 • Koncernens intäkter uppgick till 2 491 Mkr (2 374), vilket innebar en ökning med 4,9 procent. Driftnettot uppgick till 1 544 Mkr (1 487), en ökning med 3,8 procent. Driftnettoökningen i jämförbart fastighetsbestånd var 2,6 procent.
 • Marknadsvärdet på fastigheterna uppgick till 56 560 Mkr (46 347). Den orealiserade värdeutvecklingen på fastigheter uppgick till 7 653 Mkr (2 639), vilket motsvarar 15,6 procent (6,0). Under året har Willhem förvärvat fastigheter för totalt 1 039 Mkr (2 405).
 • Willhem är fortsatt aktiva på kapitalmarknaden. Kreditbetyget A- med stabila utsikter bekräftades av Standard & Poor’s efter en översyn under året. Den totala finansieringen uppgick till 29 937 Mkr (27 058), varav obligationer 18 517 Mkr (17 134), certifikat 5 970 Mkr (4 785) och banklån 5 450 Mkr (5 139).
 • Willhem har under året förvärvat 679 lägenheter i Stockholm, Malmö, Halmstad, varav 292 lägenheter är under produktion, samt en byggrätt i Göteborg.
 • 2021 har fortsatt präglats av covid-19 och Willhem har anpassat sin verksamhet efter de förutsättningar som gällt. Hittills har verksamheten påverkats i mycket begränsad omfattning. Vår exponering mot särskilt utsatta branscher är låg. Det, tillsammans med Willhems finansiella styrka, gör att pandemin fått begränsad påverkan på bolaget.

  En tryckt version av års- och hållbarhetsredovisningen kommer inom kort att finnas tillgänglig och går att beställa via info@willhem.se eller på telefon: 031-788 70 00. 

  Läs hela Willhems årsredovisning här.

  Årsstämma kommer att hållas den 12 maj 2022.

  Denna information är sådan som Willhem AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 21 april 2022 klockan 15.00.


  För ytterligare information, kontakta:

  Mikael Granath
  Vd, Willhem
  mikael.granath@willhem.se
  0705-77 15 84

  Heidi Bladh
  Ekonomidirektör, Willhem
  heidi.bladh@willhem.se
  0709-22 36 67


  Ämnen

  Regioner


  Willhem är ett bostadsbolag med starkt fokus på hög kundservice och trygghet i boendemiljön. Våra fastigheter finns på utvalda tillväxtorter i Sverige. Huvudkontoret ligger i Göteborg. Med Första AP-fonden som ägare utvecklar vi ett långsiktigt och ansvarsfullt bostadsbolag. Läs mer på willhem.se.

  Kontakter

  Madeleine Wetterström

  Madeleine Wetterström

  Presskontakt Kommunikations- och marknadschef 031 788 70 21

  Willhem

  Willhem är ett bostadsbolag som tror på idén om ett boende som människor längtar och vill hem till. Vi äger, utvecklar och förvaltar hyreslägenheter på utvalda tillväxtorter i Sverige. Varje dag arbetar vi långsiktigt med att skapa ett enkelt och tryggt boende som är bra för både hus och människor. Ägare är Första AP-fonden.

  Willhem
  Vasagatan 45
  411 37 Göteborg
  Sweden