Gå direkt till innehåll
Willhems års- och hållbarhetsredovisning 2022

Pressmeddelande -

Willhems års- och hållbarhetsredovisning 2022

Willhems års- och hållbarhetsredovisning för 2022 finns nu tillgänglig i digital form på willhem.se. I årsredovisningen summeras ett år som snabbt kastat om förutsättningarna på marknaden. Willhem har klarat sig bra och redovisar ett stabilt och positivt resultat med högre driftnetto, detta samtidigt som utvecklingen på fastighetsvärdet varit negativ.

  • Koncernens intäkter uppgick till 2 664 Mkr (2 491), vilket innebar en ökning med 6,9 procent. Driftnettot uppgick till 1 695 Mkr (1 544), en ökning med 9,8 procent. Driftnettoökningen i jämförbart fastighetsbestånd var 4,6 procent.
  • Marknadsvärdet på fastigheterna uppgick till 59 886 Mkr (56 560). Den orealiserade värdeutvecklingen på fastigheter uppgick till -1 069 Mkr (7 653), vilket motsvarar en värdenedgång på -1,8 procent. Värdeminskningen var störst i fjärde kvartalet med -3,1 procent. Under året har Willhem förvärvat fastigheter till ett värde om totalt 2 429 Mkr (1 039).
  • Willhems långfristiga kreditbetyg A- med stabila utsikter bekräftades av Standard & Poor’s efter en översyn under året. Den totala finansieringen uppgick till 34 194 Mkr (29 937). Belåningsgraden uppgick till 49,6 procent (47,2). Finansiering via kapitalmarknaden med obligationer och certifikat stod för 72,6 procent (81,8) av finansieringen.
  • Händelserna i omvärlden har skakat om spelplanen kraftigt under 2022. Kriget i Europa har bidragit till ökad inflation och stigande räntor. Än så länge har påverkan på bolaget varit begränsad och märks främst i ett marginellt sämre resultat än planerat samt något minskade intäkter och ökade kostnader. Konsekvensen är att Willhem kommer att vara återhållsamma med nyproduktion och övriga investeringar.

Läs hela Willhems årsredovisning här.

Årsstämma kommer att hållas den 11 maj 2023.

Denna information är sådan som Willhem AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 20 april 2023 klockan 14.00 CET.

Kontakt:

Mikael Granath
Vd, Willhem
mikael.granath@willhem.se

0705-77 15 84

Heidi Bladh
Ekonomidirektör, Willhem
heidi.bladh@willhem.se
0709-22 36 67


Ämnen

Regioner


Willhem är ett bostadsbolag med starkt fokus på hög kundservice och trygghet i boendemiljön. Våra fastigheter finns på utvalda tillväxtorter i Sverige. Huvudkontoret ligger i Göteborg. Med Första AP-fonden som ägare utvecklar vi ett långsiktigt och ansvarsfullt bostadsbolag. Läs mer på willhem.se.

Kontakter

Madeleine Wetterström

Madeleine Wetterström

Presskontakt Kommunikations- och marknadschef 031 788 70 21

Willhem

Willhem är ett bostadsbolag som tror på idén om ett boende som människor längtar och vill hem till. Vi äger, utvecklar och förvaltar hyreslägenheter på utvalda tillväxtorter i Sverige. Varje dag arbetar vi långsiktigt med att skapa ett enkelt och tryggt boende som är bra för både hus och människor. Ägare är Första AP-fonden.

Willhem
Vasagatan 45
411 37 Göteborg
Sweden