Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Willhems delårsrapport januari – mars 2015

Delårsrapport januari - mars 2015:

  • Intäkterna ökade till 337 Mkr (307), en ökning med 10 procent.
  • Den ekonomiska uthyrningsgraden för bostäder uppgick till 99 procent (99) och som helhet till 98 procent (98).
  • Driftnettot uppgick till 155 Mkr (148), en ökning med 5 procent.
  • Periodens orealiserade värdeförändring på fastigheter uppgick till 53 Mkr (40).
  • Rörelseresultatet uppgick till 196 Mkr (179).
  • Den orealiserade värdeförändringen på finansiella instrument uppgick till -46 Mkr (-107).
  • Resultat före skatt uppgick till 87 Mkr (-37).
  • Marknadsvärdet på fastigheterna uppgick till 15 331 Mkr (15 202).
  • Under kvartalet genomfördes två obligationsemissioner till ett värde om 3 050 Mkr.
  • Avtal har tecknats om avyttring av en fastighet i Borås som innehåller lokaler.


Kommentar från vd Mikael Granath:

Under första kvartalet har investeringstakten i vårt bestånd varit i nivå med föregående år. Efterfrågan på boende där Willhem har fastigheter är fortsatt stark och vår avsikt är att växa, i första hand på befintliga orter. Även efterfrågan på våra Willhemlyft ökar och driftnettot uppgick till 155 mkr, en ökning med 5 procent. Med stöd av vår rating A- har två framgångsrika obligationsemissioner genomförts. 2015 har startat positivt och vi ser fram emot fortsättningen.


För fullständig rapport, se pdf.


För ytterligare information, kontakta:

Mikael Granath Vd, Willhem
E-post: mikael.granath@willhem.se
Tfn: 0705 77 15 84

Heidi Bladh Ekonomidirektör, Willhem
E-post: heidi.bladh@willhem.se
Tfn: 0709 22 36 67

Ämnen

Kategorier

Regioner


Willhem är ett bostadsbolag med starkt fokus på hög kundservice och trygghet i boendemiljön. Våra fastigheter finns på utvalda tillväxtorter i Sverige. Huvudkontoret ligger i Göteborg. Med Första AP-fonden som ägare utvecklar vi ett långsiktigt och ansvarsfullt bostadsbolag.

Kontakter

Madeleine Wetterström

Madeleine Wetterström

Presskontakt Kommunikations- och marknadschef 031 788 70 21

Willhem

Willhem är ett bostadsbolag med starkt fokus på hög kundservice och trygghet i boendemiljön. Våra fastigheter finns på utvalda tillväxtorter i Sverige. Huvudkontoret ligger i Göteborg. Med Första AP-fonden som ägare utvecklar vi ett långsiktigt och ansvarsfullt bostadsbolag. Läs mer på willhem.se.

Willhem
Vasagatan 45
411 37 Göteborg
Sweden