Gå direkt till innehåll
Willhems hållbarhetsarbete får fortsatt högt betyg

Pressmeddelande -

Willhems hållbarhetsarbete får fortsatt högt betyg

Willhem deltar årligen i GRESB (Global Real Estate Sustainability Benchmark), en internationell hållbarhetsundersökning för fastighetsägare. Årets resultat visar att Willhem har stärkt sitt hållbarhetsarbete inom flera områden och medför en klassificering som Green Star.

Jämfört med förra året ökade Willhems poäng i årets undersökning från 78 till 80, vilket innebär en placering på plats 20 bland 75 granskade bolag med flerbostadshus i Europa. Till grund för den fina placeringen ligger bland annat ett systematiskt arbete med att förbättra styrning, mätning och uppföljning av hållbarhetsarbetet.

− Vårt deltagande i GRESB ger oss verktyg för att arbeta med ständiga förbättringar inom hållbarhet, säger Sofia Rehn, hållbarhetsstrateg hos Willhem. Det senaste året har vi sammantaget gjort framsteg när det gäller målstyrning, rapportering samt mätning och åtgärder kopplat till energi, koldioxid, vatten och avfall. Vi haft stort fokus på att minska vår energianvändning och har redan uppnått årets mål på om 150 kWh/kvm och år i inköpt energi. Det känns roligt att detta, tillsammans med andra insatser, resulterat i ett stabilt resultat i GRESB.

GRESB-rapporten och undersökningsresultatet för 2020 är baserat på hållbarhetsdata från drygt 1 200 deltagande fastighetsbolag världen över.

Läs mer på GRESB.com och willhem.se/hallbarhet

Ämnen

Regioner


Willhem är ett bostadsbolag med starkt fokus på hög kundservice och trygghet i boendemiljön. Våra fastigheter finns på utvalda tillväxtorter i Sverige. Huvudkontoret ligger i Göteborg. Med Första AP-fonden som ägare utvecklar vi ett långsiktigt och ansvarsfullt bostadsbolag. Läs mer på willhem.se.

Kontakter

Madeleine Wetterström

Madeleine Wetterström

Presskontakt Kommunikations- och marknadschef 031 788 70 21

Willhem

Willhem är ett bostadsbolag som tror på idén om ett boende som människor längtar och vill hem till. Vi äger, utvecklar och förvaltar hyreslägenheter på utvalda tillväxtorter i Sverige. Varje dag arbetar vi långsiktigt med att skapa ett enkelt och tryggt boende som är bra för både hus och människor. Ägare är Första AP-fonden.

Willhem
Vasagatan 45
411 37 Göteborg
Sweden