Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Willhems kreditbetyg A- bekräftas av Standard & Poor’s

Kreditvärderingsinstitutet Standard & Poor’s bekräftar i en ny kreditrapport Willhems kreditbetyg A- med stabil outlook.

Den 1 juni 2021 uppdaterade Standard & Poor’s (S&P) sina kriterier för ”Public & Social Housing Providers”. Med anledning av de uppdaterade kriterierna har S&P utvärderat Willlhem under kriterierna för traditionella fastighetsbolag (”Key Credit Factors For The Real Estate Industry”). Vidare har en bedömning gjorts avseende sannolikheten att Willhem skulle få extraordinärt stöd från Första AP-fonden i enlighet med sina kriterier ”Group Rating Methodology”.

Standard & Poor’s bekräftar nu Willhems långfristiga kreditbetyg A- med stabil outlook i sin nya kreditrating av företaget. Bedömningen av Willhems kreditvärdighet bekräftar bolagets starka kapacitet att möta sina finansiella förpliktelser och är också ett fint betyg för bolagets verksamhet som helhet. Kreditbetyget är ett led i Willhems strategi att ha relativt stor andel kapitalmarknadsupplåning i den totala skuldportföljen för att på så sätt diversifiera refinansieringsrisk och sänka upplåningskostnader.

– Vi har idag en stor upplåning på kapitalmarknaden, säger Mikael Granath, VD. Med det starka kreditbetyget stärker vi Willhems upplåningsmöjligheter på kapitalmarknaden ytterligare.

Kontakt:
Mikael Granath
Vd, Willhem
E-post: mikael.granath@willhem.se
Tfn: 0705 77 15 84

Peter Malmén
Finansdirektör, Willhem
E-post: peter.malmen@willhem.se
Tfn: 0705 68 31 83

Denna information är sådan information som Willhem AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 2 september 2021 kl. 15.00 CEST.


Ämnen

Regioner


Willhem är ett bostadsbolag med starkt fokus på hög kundservice och trygghet i boendemiljön. Våra fastigheter finns på utvalda tillväxtorter i Sverige. Huvudkontoret ligger i Göteborg. Med Första AP-fonden som ägare utvecklar vi ett långsiktigt och ansvarsfullt bostadsbolag. Läs mer på willhem.se.

Kontakter

Madeleine Wetterström

Madeleine Wetterström

Presskontakt Kommunikations- och marknadschef 031 788 70 21

Willhem

Willhem är ett bostadsbolag som tror på idén om ett boende som människor längtar och vill hem till. Vi äger, utvecklar och förvaltar hyreslägenheter på utvalda tillväxtorter i Sverige. Varje dag arbetar vi långsiktigt med att skapa ett enkelt och tryggt boende som är bra för både hus och människor. Ägare är Första AP-fonden.

Willhem
Vasagatan 45
411 37 Göteborg
Sweden