Gå direkt till innehåll

Ämnen: Företagande

Stabilt resultat och en stark position för Willhem - trots skakig omvärld

Stabilt resultat och en stark position för Willhem - trots skakig omvärld

Willhems delårsrapport januari-december 2022:
Intäkterna ökade till 2 664 Mkr (2 491), motsvarande en ökning på 6,9 procent. Driftnettot uppgick till 1 695 Mkr (1 544), en ökning med 9,8 procent. I jämförbart fastighetsbestånd ökade driftnettot med 4,6 procent. Årets orealiserade värdeförändring på fastigheter uppgick till -1 069 Mkr (7 653), vilket motsvarar en värdenedgång på -1,8 procent (1

Willhem

Willhem är ett bostadsbolag som tror på idén om ett boende som människor längtar och vill hem till. Vi äger, utvecklar och förvaltar hyreslägenheter på utvalda tillväxtorter i Sverige. Varje dag arbetar vi långsiktigt med att skapa ett enkelt och tryggt boende som är bra för både hus och människor. Ägare är Första AP-fonden.

Willhem

Vasagatan 45
411 37 Göteborg
Sweden